saglie_tor.jpg
Tor Saglie

NAV-et som slarker

Publisert: 2. oktober 2009 kl 08.00
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.33

Tor kom skikkelig bakpå, trolig for første gang i livet, sier en kilde. Men i et valgår kan man ikke ha et Nav i krise. Saglie fikk pengene sine og det ble «mot normalt».

Våren 1977 tar den gang 28 år gamle Tor Saglie hovedfag i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) med avhandlingen Organisasjonsnettverk i den offentlige forvaltning: En teoretisk ramme for analyse av kontakt mellom etater, og en studie av forholdet mellom sosialkontor, trygdekontor og offentlig helsestell i noen norske kommuner. Trettito år senere leder han en nasjonal etat som i mangt og mye er en forlengelse av dette hovedfaget: Nav-etat, hvor sosialkontorene, trygdekontorene og tidligere Aetat er slått sammen for å sikre hver enkelt innbyggers velferd. Han er for øvrig ikke alene i sin generasjon om å holde seg tett til sitt gamle hovedfag resten av karrieren.

Et liv på hovedfaget

Blant hans medstudenter på statsvitenskap våren -77 var blant annet tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla. Hennes avhandling het «Likelønnens elendighet» – et område hun fortsatt tumler med. Eller Nils Fr. Wisløff, nyutnevnt ekspedisjonssjef i Helsedepartementet. Han skrev om offentlige beslutningsprosesser under tittelen: «Nytt sykehus i Bærum». Eller statsviter og Latin-Amerika ekspert Vegard Bye. Hans hovedfag het «Nasjonalisering av oljeindustrien i Venezuela». Og det er mange flere. Bare Saglies kone på den tiden, som han har to sønner med, er unntaket. Hun ble cand.polit. med avhandlingen «Kommunalpolitikken og det lokale organisasjonssamfunn». Hun har aldri jobbet i noen kommunal virksomheter.

En svært lang prosess

– Saglie skjønte nok allerede den gangen at dette ikke ville bli lett å få til samarbeid på tvers av sektorgrenser. De ulike etatenes miljøer, arbeidsforhold, styringsmåter og, ikke minst, budsjetteringer fortalte ham sikkert at å bygge og formalisere nettverk mellom disse etatene ville bli en lang og trang prosess. Og en kostbar, en. Men på mange måter har store deler av hans liv etter eksamen vært en forberedelse til å lede opprettelsen av, og deretter drive, dagens Nav. Det hadde vært for nifst om han hadde arbeidet mot et slikt mål i nesten tretti år, men muligheten til å oppfylle denne «guttedrømmen» kan ha vært en grunn til at han overraskende gikk fra stillingen som universitetsdirektør, blir vi fortalt.

Saken fortsetter under annonsen
factbox_2
søn 20.02.2022 23:47
Toppsjefen