Foto

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nav-dom fra Høyesterett begjært gjenopptatt

Publisert: 13. mars 2020 kl 09.57
Oppdatert: 13. mars 2020 kl 14.38

Saken blir viktig for å avklare jussen også for andre saker.

Saken er den eneste av de rene trygdebedragerisakene som har gått helt til Høyesterett, skriver nettstedet Rett24. Her ble en mann dømt til 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt grovt bedrageri fordi han hadde vært i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger. Saken gjelder forhold som har skjedd både før og etter 2012, da EUs nye trygdeforordning kom.

Setteriksadvokat Henry John Mæland mener dommen må antas å bygge på feil rettsanvendelse. Han har gitt sin vurdering til Gjenopptakelseskommisjonen, som etter planen behandler saken på et videomøte torsdag. Saken egner seg som en prøveklut for andre saker, mener kommisjonens leder Siv Hallgren.

– Den egner seg fordi den har i seg elementer som favner vidt, både med hensyn til tid og faktum, videre enn svært mange av de andre sakene som er til behandling. Dersom kommisjonen beslutter at den skal gjenåpnes, vil saken bli sendt tilbake til påtalemyndigheten, som da eventuelt vil fremme den for retten på nytt, sier hun til Rett24.

Saken vil trolig også bli sendt til EFTA-domstolen for å få en rådgivende uttalelse om hva som er riktig juss for perioden før 2012.

 

Saken fortsetter under annonsen