Nav forskyver uføretidspunktet for personer som innvilges uføretrygd. Mange kan dermed ha fått utbetalt flere tusen kroner mindre. 

Foto
Gorm Kallestad / NTB
 
 

 

Uføretrygdede kan ha fått flere tusen kroner for lite

Publisert: 7. juni 2021 kl 11.18
Oppdatert: 7. juni 2021 kl 11.28

Det skriver VG.

Har man rett på Arbeidsavklaringspenger (AAP) og det vedtas at man har rett på uføretrygd, er Navs praksis å skyve uføretidspunktet til neste måned, uten å regne ut hvor mye man eventuelt kunne fått i mellomperioden.

Det skjer selv om Sivilombudsmannen slo fast i juni 2019 at dette ikke har hjemmel i loven, etter å ha gått igjennom praksisen.

Ifølge loven har man rett på uføretrygd fra det tidspunktet det blir vedtatt.

Mandag er et forslag til lovendring om virkningstidspunktet for uføretrygd oppe til behandling på Stortinget.

Mens de har jobbet med lovendringen, har Nav fortsatt å praktisere som før. De mener dagens praksis er i tråd med loven, og at lovendringen bare er en klargjøring.

Hovedargumentet for praksisen er at det er veldig ressurskrevende og upraktisk å gjøre det annerledes.

Saken fortsetter under annonsen

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at regjeringen mener dagens praksis samsvarer med loven.

– Men siden det er reist tvil om hjemmelsgrunnlaget, vil vi sørge for at loven gjøres tydeligere, sier han.