Apple fyrer opp ovner på Sunndalsøra

Publisert: 26. september 2014 kl 08.00
Oppdatert: 4. november 2014 kl 22.23

Apple er opptatt av klima, og får drahjelp fra aluminium produsert på Sunndalsøra.

– Bakgrunnen for at Apple vil ha aluminium fra Norge er at stadig flere leverandører vil knytte sine produkter til lave krabonutslipp, sier spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi.

Gamle ovner fyres på ny

Det var stor jubel i lokalsamfunnet på Sunndalsøra da Hydro offentliggjorte at de ville starte opp igjen aluminiumsproduksjonen i SU3 som ble stengt i 2009 som følge av den økonomiske krisen. 

Etter forsiktig oppstart i 2011 og 2012, kom beskjeden om ytterligere opptrapping av de to produksjonshallene 9. september. Målet er full produksjon i løpet av første halvår i 2015. Totalproduksjonen vil da være på 400.000 tonn årlig for Hydro Sunndal.

– Vi vil begynne med oppstart av en seksjon i november og desember. Dersom oppstarten går etter planen og vi fortsatt ser positive utviklingstrekk i markedet for aluminium, vil resten av produksjonslinjen startes opp før sommeren, sier Hilde Merete Aasheim, leder for forretningsområdet Primærmetall i Hydro i en pressemelding.

– Den første produksjonen kom i gang etter et kontinuerlig press fra fagforeningen, sier hovedtillitsvalgt Eivind Torvik ved Hydro Aluminium Sunndal. – SU 3 har vært en pengemaskin, der folk har stått hardt på, sier Torvik. 

Saken fortsetter under annonsen

Grønt fotavtrykk

Det har lenge vært en alminnelig kjent hemmelighet at Sunndalsøra produserer aluminium for Apple. Også før oppstarten av SU3 har det gått flere store leveranser til Apple, som etter hvert er endt opp som Iphone, Mac og andre duppedingser fra den populære It-giganten og trendmakeren. 

Apple er svært opptatt av å sette grønt fotavtrykk – altså redusere klimagassutslipp. En stor andel av klimagassen som Apple slipper ut kommer fra aluminiumen de bruker i sine personlige datamaskiner og mobiltelefoner. En studie utført av Apple blant aluminiumsprodusentene viste at utslippene av klimagasser var fire ganger større enn hva Apple før hadde antatt. Denne undersøkelsen gjorde at Apple måtte oppgradere sine miljøutslipp for 2013.

I Norge brukes vannkraft i den energikrevende aluminiumproduksjonen. Det setter et svakere karbonavtrykk, noe Apple-folket liker å høre. 

– Vet du om økende etterspørsel etter ren aluminium til iPhone6 var medvirkende til at SU 3 ble startet opp?

– Det vet jeg ikke, men det har ikke hatt noen noe direkte innvirkning på beslutningen for SU3. Oppgang i pris og dyrt smeltemetall har vært avgjørende, sier hovedtillitsvalgt Torvik. 

Hydro-ledelsen vil ikke bekrefte «hemmeligheten» ut over det Apple selv har vært åpne om:

– Apple har tidligere på sine nettsider oppgitt at Hydro er leverandør av metall til selskapet, men vi har ikke mulighet til å kommentere dette nærmere, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro. 

Saken fortsetter under annonsen

Molland vil heller ikke kommentere om det var økende etterspørsel fra Apple som nå har gitt SU3 et løft.

– Når det gjelder oppstart av SU3, så vil dette volumet erstatte omsmelting av kaldmetall. Det vil derfor ikke være et økt volum ut fra støperiet, sier Halvor Molland. 

– Er kundene generelt opptatt av at aluminium blir produsert med fornybar energi?

– Dette er noe som Hydro er opptatt av, og som vi også ser opptar enkelte kunder, men ikke alle. Vi mener at Norge er et av de beste stedene i verden å produsere aluminium, også på grunn av at aluminium produsert på norsk, fornybar vannkraft er blant den mest miljøeffektive produksjonen i verden, sier Molland.

Etterspørselen vil øke

Spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi mener Norge ligger i forkant globalt på ren kraft til industrien og at det gir en konkurransefordel ikke bare for aluminiumsindustrien. 

Avtalen mellom Hydro og Apple bekrefter dette, mener han.

Saken fortsetter under annonsen

IPhone 6 med aluminium fra Sunndal? Det er en offentlig hemmelighet i bygda at Apple er en av kundene som har skapt nytt liv i aluminiumsproduksjonen.

IPhone 6 med aluminium fra Sunndal? Det er en offentlig hemmelighet i bygda at Apple er en av kundene som har skapt nytt liv i aluminiumsproduksjonen.

– At Apple velger Hydro skyldes at aluminiumen blir produsert med energi fra vannkraft. Karbonavtrykk både direkte og indirekte er det store fokuset hos mange selskaper nå, sier Vollsæter.

Når bedriftene skal føre karbonregnskap ønsker selskapene og knytte seg til produkter med lavt karbonutslipp. Det gjelder også for produksjonen av materialer for annen fornybar energi som vindmøller og solceller, påpeker Vollsæter. 

Også i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, som til sammen sysselsetter 130.000 personer, merker de at etterspørselen etter rene produkter øker. 

– Norsk aluminium som er produsert med norsk vannkraft etterspørres i økende grad i utlandet. Mange kunder er opptatt av det grønne fotavtrykket. De vet godt at norsk aluminium produseres på miljøvennlig vis. Det er bra for Norge og bra for verden, sier kommunikasjonsdirektør Finn Langeland i Norsk Industri.