FORNØYD: – Vi er fornøyde med at vi nå har fått en avklaring, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Foto

Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Trygdeskandalen

700 har fått tilbake penger fra Nav

Publisert: 5. mars 2020 kl 14.58
Oppdatert: 5. mars 2020 kl 15.09

Etter at trygdeskandalen ble kjent i oktober, har Nav jobbet på spreng for å kartlegge hvem og hvor mange som er rammet av skandalen, og å betale tilbake penger til dem det gjelder.

Nav arbeider nå med å finne alle som har fått urettmessig stans eller avslag på arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger, som følge av Navs feiltolking av EØS-regelverket.

I alt anslår Nav at i underkant av 2000 personer har fått urettmessige tilbakebetalingskrav som følge av feiltolkningen.

Har betalt tilbake 37 millioner

Hittil har 700 personer fått betalt tilbake om lag 37 millioner kroner, opplyser Nav på sine nettsider.

Ytterligere 170 saker har blitt behandlet til utbetaling, men fordi disse personene ikke har tilbakebetalt noe til Nav, er det ikke utbetalt noe.

Nav håper å være ferdig med tilbakekrevingssakene i midten av april. Arbeidet med saker som gjelder stans eller avslag på ytelser skal etter planen være ferdig i løpet av sensommeren.

Saken fortsetter under annonsen

Glad for avklaring

Den siste tiden er det skapt usikkerhet om Nav-skandalen er en skandalen, eller om Nav likevel har tolket EØS-regelverket riktig.

Regjeringens granskingsutvalg, som la fram en delrapport ondag, fastslår imidlertid at Nav har tolket regelverket feil, og at det altså fortsatt er en skandale. Utvalget mener også at man må undersøke saker fra før EUs trygdeforordning ble en del av norsk lov i 2012.

Ifølge utvalget må man se på saker helt tilbake til 1994.

Nav-direktør Sigrun Vågeng er glad for den avklaringen som kommer i granskingsutvalgets delrapport.

– Vi er fornøyde med at vi nå har fått en avklaring. Vi ser at granskingsutvalget støtter vår fortolkning fra i høst. Hvordan arbeidet med saker før 2012 skal gjøres, vil vi nå avklare med Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidet med å rette opp i sakene etter 1.6.2012 pågår for fullt, og vil fremdeles ha høy prioritet hos oss, sier Vågeng på Nav.no.