LAV PROFIL: Tall for Navs anmeldelser for trygdesvindel i fjor foreligger nå, og i statistikken er det ofre for trygdeskandalen, Det kan være en mulig forklaring på at Nav ikke har sendt ut noen pressmelding om trygdesvindel i år.

Foto

Gorm Kallestad/NTB scanpix

Færre anmeldt for trygdesvindel i fjor – noen av dem var Nav-ofre

Publisert: 28. januar 2020 kl 11.54
Oppdatert: 14. februar 2022 kl 14.35

Hvert år på disse tider pleier Nav å sende ut en pressemelding der de forteller om hvor mange de har anmeldt for trygdesvindel i året som gikk. Pressemeldingene har normalt gått sin seiersgang i mediene og har vært framholdt som synlige bevis på at kampen mot trygdesvindel gir resultater.

I år er det annerledes.

I dag foreligger statistikken for hvor mange Nav har anmeldt for trygdesvindel i 2019, men denne gangen har Nav ikke sendt ut en pressemelding. I stedet er tallene godt gjemt under det noe anonyme menypunktet «Flere statistikkområder» langt nede i menystrukturen på Navs nettsider.

Forklaringen på at det ikke er sendt ut pressemelding i år, er muligens å finne i trygdeskandalen. For både anmeldelsene i fjor og anmeldelser i tidligere år inkluderer personer som feilaktig er anmeldt fordi Nav har tolket EØS-regelverket feil.

Færre anmeldt

Statistikken som er lagt ut på Navs nettsider i dag, viser at det var en klar nedgang i antall anmeldelser i fjor sammenlignet med de foregående årene. I alt anmeldte Nav 881 personer for trygdesvindel i 2019. I 2018 ble 968 personer anmeldt, mens antallet var 1.048 i 2017.

42 av sakene i de tre årene inngår i trygdeskandalen (5 i fjor, 24 i 2018 og 13 saker i 2017).

Saken fortsetter under annonsen

Gjennomsnittlig anmeldt beløp i fjor var 159.190 kroner. 27 saker gjaldt svindel for over 500.000 kroner

Mest svindel knyttet til arbeid

Trygdesvindel knyttet til arbeid topper statistikken for anmeldt trygdesvindel i fjor.

751 personer er anmeldt for til sammen 103 millioner kroner etter at de har vært i jobb, men unnlatt å informere Nav om at de har arbeid og inntekt. De har derfor ikke hatt rett på stønad.

47 personer er anmeldt for trygdesvindel og a-krim (kriminalitet i arbeidslivet). Fire av disse er anmeldt for medvirkning. 38 av sakene gjelder svart inntekt.

Dagpenger på topp

Når anmeldelsene fordeles på de ulike Nav-ytelsene, viser statistikken at flest anmeldes for juks med dagpenger.

Saken fortsetter under annonsen

Mer enn halvparten av anmeldelsene i fjor gjaldt dagpenger, med 657 saker der samlet anmeldt beløp var på 86 millioner kroner. Deretter følger arbeidsavklaringspenger med 177 saker til et samlet beløp på 35 millioner kroner.

For alle stønadstyper var det en nedgang i antall anmeldelser i fjor, og for noen ordninger er det svært få saker. Det var for eksempel bare tre saker som gjaldt uføretrygd, og bare fem saker som gjaldt foreldrepenger/engangsstønad.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto

MOTIVASJON: – Folk må oppleve at Nav samarbeider med dem og ikke motarbeider dem. Det vil bidra til å styrke folks motivasjon for å komme i arbeid, sier Solfrid Lerbrekk fra SV. (Foto: Vidar Ruud/NTB)

– Skjønner at Nav ikke er stolt

Stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk fra Sosialistisk Venstreparti (SV) er ikke overrasket over at det ikke kommer noen pressemelding fra Nav om trygdesvindel i år.

– Jeg skjønner at Nav ikke er stolt over det som har skjedd i forbindelse med trygdeskandalen, sier hun til Velferd.no.

Saken fortsetter under annonsen

– Når man jakter på trygdemisbrukere må det være kvalitet på arbeidet som gjøres. Det har det ikke vært. Arbeidet har ikke vært kvalitetssikret godt nok, fastslår Lerbrekk, som er medlem av Stortingets arbeids og sosialkomité.

SV-politikeren understreker at trygdesvindel skal straffes, men hun er kritisk til måten jakten på trygdesvindlere har foregått på.

– Det har gått politikk i å jakte på trygdemisbruk. Man har vært lite oppmerksom på at dette er mennesker som er syke og i en sårbar situasjon, og at det i noen tilfeller kan handle om at man har misforstått regelverket. Alt har vært sauset sammen.

Lerbrekk oppfordrer til edruelighet i kampen mot trygdemisbruk og peker på at kriminalitet på andre områder trolig har langt større omfang.

– Det skal straffe seg å drive med trygdesvindel. Men det er trolig langt mer penger å hente på å intensivere innsatsen mot skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet, sier hun.