KREVER STRAKSTILTAK: Opposisjonen på Stortinget må sammen tvinge regjeringen til å sørge for at pensjonistene ikke blir lønnstapere, krever Utdanningsforbundets leder Steffen Handal og Fagforbundets leder Mette Nord. 

Foto

Vidar Ruud / NTB scanpix

Forbundstopper maner til pensjonsopprør på Stortinget

Publisert: 3. september 2020 kl 15.01
Oppdatert: 3. september 2020 kl 15.06

Årets trygdeoppgjør, som ble lagt fram onsdag, innebærer at pensjonistene ser ut til å få svekket sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene.

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og nå ber lederne for landets to største fagforbund Stortinget om å samle seg og overstyre regjeringen i saken.

– Vi krever som et strakstiltak at pensjonene skal reguleres i tråd med et gjennomsnitt av prisstigning og lønnsvekst, sier Fagforbundets leder Mette Nord og Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i en felles uttalelse til NTB.

– Dette vil sikre at pensjonistene ikke får redusert reallønn og mindre i lommeboka. En slik løsning er også i samsvar med det opprinnelige forslaget til pensjonsreform, sier de.

– Blodig urettferdig

Oppgjøret i konkurranseutsatt industri, det såkalte frontfaget, tyder på at industriarbeiderne får en reallønnsvekst på omkring 0,3 prosent. Oppgjøret endte på 1,7 prosent, mens prisveksten i år anslås til 1,4 prosent.

 Det er blodig urettferdig at pensjonistene har fått mindre å rutte med i fem av de siste seks årene.

Saken fortsetter under annonsen

Pensjonistene må derimot regne med en nedgang i sin kjøpekraft på mellom 0,15 og 0,2 prosent i år. Grunnen er en regel som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011. Den sier at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosent.

– Det er blodig urettferdig at pensjonistene har fått mindre å rutte med i fem av de siste seks årene. Vi kan ikke ha det slik at pensjonister som har stått på gjennom et langt liv, over tid skal ha dårligere økonomiske kår enn yrkesaktive, sier Handal og Nord.

– Det er uholdbart og viser at regelverket rundt regulering av pensjon må endres, sier de to forbundslederne.

Ikke flertall

Også tidligere har det kommet krav om at trygdeoppgjøret må behandles i Stortinget, men i motsetning til i fjor har ikke regjeringen lenger flertall. Fremskrittspartiet gikk inn i regjeringen i 2013, men forlot samarbeidet i januar i år.

– Dette er for dårlig, og det kan ikke fortsette at pensjonistene får redusert sin kjøpekraft, sa Frps arbeids- og sosialpolitiske talsperson Erlend Wiborg onsdag.

Også Arbeiderpartiet og SV reagerte på oppgjøret som arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la fram onsdag.

Saken fortsetter under annonsen

– Det er på høy tid at stortingsflertallet innser at trygdeoppgjøret må få en ordentlig behandling i Stortinget, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.