Opposisjonen holder Solberg ansvarlig for trygdeskandalen

Publisert: 5. mars 2020 kl 12.37
Oppdatert: 22. april 2022 kl 08.51

Innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i saken ble torsdag behandlet i Stortinget.

– Fra Ap og flertallet i komiteens side vil jeg si at hvis hun hadde vært arbeids- og sosialminister i dag, hadde vi fremmet mistillitsforslag, rett og slett fordi vi mener hun burde fanget opp ting, sa saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap).

– Det er statsråden som er ansvarlig, som burde ha visst. Når statsministeren velger å ta Hauglie ut av regjeringen, setter hun seg selv i den situasjonen at vi må holde henne og regjeringen ansvarlig, uttalte Hansen.

Statsminister Erna Solberg (H) fjernet Hauglie fra regjeringen i januar. Solberg fulgte debatten i Stortinget torsdag, sammen med Hauglies etterfølger Torbjørn Røe Isaksen (H).

Fjernet Hauglie

Kjernen i trygdeskandalen er at norske myndigheter i en årrekke har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

– Mange har omtalt dette som en Nav-skandale. Det er kanskje en trygdeskandale, ja, men kanskje aller mest en rettsskandale, sa Hansen.

Saken fortsetter under annonsen

– Hvordan kan det ha seg at folk har blitt dømt uriktig år etter år, uten at det har blitt avdekket? sa SVs Freddy André Øvstegård.

Hvorfor gikk ikke alarmen da trygderetten varslet? 

Formelt var det Hauglies redegjørelse til Stortinget i fjor høst som ble behandlet torsdag. Komiteen har levert en delt innstilling.

Mens Ap, SV og Senterpartiet – som har flertall i komiteen, men ikke i Stortinget – landet på at regjeringens håndtering er «sterkt kritikkverdig», er partiene på borgerlig side mer forsiktig i sin kritikk.

– Reagerte for sent

Kjernen i opposisjonens kritikk er at alarmen burde gått tidligere i regjeringsapparatet.

Hansen la vekt på at det var en diskusjon internt i Nav om regelforståelsen allerede i 2014/2015, og at trygderetten fra juni 2017 begynte å avsi kjennelser hvor avslag fra Nav ble henvist til ny vurdering.

Saken fortsetter under annonsen

Samtidig ble i november 2017 Nav klageinstans orientert om usikkerheten, og i november året etter tok trygderetten selv grep og varslet at den ønsket å gå til EFTA-domstolen for å få en avklaring.

– Hvorfor gikk ikke alarmen da trygderetten varslet? sa Hansen.

– Folk har diskutert og tatt opp ting, men det har ikke gått videre, konstaterte hun.

Uavhengig utvalg

Et uavhengig granskningsutvalg skal innen 1. juni legge fram sin rapport om saken.

En viktig delrapport ble lagt fram onsdag. Der kom det fram at et enstemmig utvalg støtter regjeringens konklusjon om at trygdereglene virkelig er blitt feiltolket. Bakteppet er en juridisk diskusjon de siste ukene om hvorvidt det virkelig var snakk om en slik feiltolkning.

En annen viktig avklaring fra utvalget er at saken strekker seg lenger tilbake enn 2012.

Saken fortsetter under annonsen

Regjeringen har varslet en ny redegjørelse i Stortinget når utvalgets endelige rapport foreligger.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no