GODE RESULTATER: Gjennom sitt arbeid har PitStop bidratt til at mange unge har kommet tilbake i skole, arbeid eller annen aktivitet.

Foto

Jøran Ingvaldsen

Positive signaler fra Nav-sjefen

Publisert: 18. desember 2020 kl 16.54
Oppdatert: 21. desember 2020 kl 09.01

Annette Lilletvedt er daglig leder for PitStop Norge

SOM SOSIAL ENTREPRENØR med virksomhet rettet mot unge som har falt ut av skole, utdanning eller arbeid, har vi utfordret Nav-sjef Hans Christian Holte i både kronikk og intervju på velferd.no.

Bakgrunnen var Velferd.no sitt intervju med Holte 13/11, der Holte selv påpekte at det ikke oppnås gode nok resultater for unge i utenforskap og med lettere psykiske lidelser.

DET ER NATURLIGVIS litt med hjertet i halsen at vi på denne måten stikker hodet frem og risikerer å irritere den viktigste beslutningstageren innenfor det feltet vi arbeider på. Men desto gladere er vi for Holtes kommentarer til intervjuet, som er publisert på Velferd.no 17/12.

Kort oppsummert har vi beskrevet en virkelighet der sosiale entreprenører som oss «møter veggen» i Nav selv om vi kan dokumentere svært gode resultater og lave kostnader for vår virksomhet. Og der vi etter mange runder med tilskudd fra Navs gode tilskuddsordninger for sosiale entreprenører likevel opplever at vi ikke kommer videre og kan ekspandere en virksomhet som beviselig leverer.

Vi er mange sosiale entreprenører som ønsker å bidra mer om vi blir gitt sjansen

DERFOR HAR VI utfordret Nav-sjefen på at det bør utvikles en kvalifiseringsordning for sosiale entreprenører slik at de som leverer gode og dokumenterte resultater, kan oppnå status som godkjente tiltaksleverandører og dermed inngå mer langsiktige avtaler med Nav. 

Saken fortsetter under annonsen

Selv om Holte ikke konkret svarer på dette i sine kommentarer til intervjuet (Velferd.no 17/12) tolker vi hans plan om å lage en rapport med tiltak for å utvikle samarbeidet mellom Nav og sosiale entreprenører som svært positivt.

At rapporten skal presenteres for departementet allerede i løpet av våren er veldig bra, for vi er mange sosiale entreprenører som ønsker å bidra mer om vi blir gitt sjansen.

Foto

SLIPPER IKKE TIL: Hva er hensikten med å støtte utvikling av nye sosiale entreprenører hvis de som lykkes likevel ikke får slippe til med varige driftsmidler, spør Annette Lilletvedt i dette innlegget. (Foto: Jøran Ingvaldsen)

SELV HAR VI gjennom flere år fått god og avgjørende støtte både fra Innovasjon Norge og fra stiftelsen Sosiale Entreprenører (Ferd SE). Vi vil foreslå at også Innovasjon Norge og Ferd SE blir invitert til å bidra i den dialogen som allerede er etablert mellom Nav, Frivillighet Norge og Virke om denne viktige rapporten. 

PitStop Norge ønsker å utvide virksomheten som i dag skjer i Øygarden og Bergen kommuner til tre nye steder i 2021, og har målsetting om etablering i Oslo (Bydel St. Hanshaugen), i Levanger og i Stavanger. Disse stedene vil vi inngå avtaler med frivillige organisasjoner og de respektive kommunene, i tråd med vår samskapingsmodell.

At vi har funnet en modell som virker og har gode resultater og lave kostnader, trodde vi var et kvalitetsstempel.

Tilskuddsordningen Aktivisering og arbeidstrening i Arbeids- og velferdsdirektoratet skal gi oppstartsmidler til tiltak som våre. At vi har funnet en modell som virker og har gode resultater og lave kostnader, trodde vi var et kvalitetsstempel. Men isteden har vi opplevd å få avslag når vi søker midler til geografisk spredning av modellen vår, begrunnet med at tiltakene vi planlegger ikke er «nye» da vi allerede er etablert fra før.

Saken fortsetter under annonsen

VI SØKER LIKEVEL igjen om støtte til geografisk spredning av PitStop-modellen i januar, for dette er det vi ikke forstår: Hva er hensikten med å støtte utvikling av nye sosiale entreprenører hvis de som lykkes likevel ikke får slippe til?