Arbeid gir bedre psykisk helse

Publisert: 26. oktober 2016 kl 10.41
Oppdatert: 20. april 2022 kl 14.38
«En må i større grad tørre å ansette de med hull i CV-en og annerledes bakgrunn.»

Inkluderende arbeidsliv er viktig for forebygging og mestring av psykiske plager og lidelser. 10. oktober var verdensdagen for psykisk helse. Dette er en viktig markering for å øke bevisstheten om psykiske plager og psykiske lidelser i samfunnet. Arbeidsgivere er en gruppe som trenger denne bevisstgjøringen. En må i større grad tørre å ansette de med hull i CV-en og annerledes bakgrunn.  

Ifølge Folkehelseinstituttet er sosial støtte en viktig faktor for psykisk helse. Den bekreftende støtten fra arbeidslivet trekkes fram som et viktig punkt. En må styrke sosial integrasjon og gi alle en sjanse til å få seg en jobb. Om en har en strukturert hverdag, føler tilhørighet og har økonomisk frihet, vil også selvfølelsen og psyken styrkes.

Bare det å bli tatt inn i arbeidslivet, kan for mange ha en positiv innvirkning på den psykiske helsen. Å ta steget inn i en jobb der en kan føle at en har innflytelse, og blir sett og hørt, gir en trygghet og følelse av å bety noe. Dette vil kunne bidra til å mestre psykiske lidelser og i mange tilfeller også forebygge dem.

I tillegg er det viktig med oppfølging fra hver enkelt arbeidsgiver, slik at arbeidstakeren føler seg ivaretatt. Så lenge vi ledere klarer å se våre ansatte, og kan tilby dem det de trenger på jobben, vil det bidra til positive og motiverte ansatte. Stormbergs lojale og stabile medarbeidere utgjør alle et stort konkurransefortrinn for oss.

I en undersøkelse gjort av TNS Gallup for Helsedirektoratet viste det seg at hele 96 % av nordmenn plasserer arbeid høyt på lista over hva som påvirker deres psykiske helse. Det er kun hjem og familie som troner høyere. Om det å få folk ut i arbeid kan være med på å forebygge psykiske lidelser, vil vi i Stormberg ta vår del av jobben med å integrere.

Vårt inkluderende arbeidsliv baseres på en balanse mellom krav på den ene siden og tilrettelegging og omsorg på den andre. På denne måten er vi fleksible og støttende, samtidig som hver enkelt arbeidstaker får konkrete oppgaver og følelsen av å mestre disse. 

Saken fortsetter under annonsen

For det er slik at for de fleste så handler det nettopp om mestring og tilhørighet. Enten i form av å utføre en jobb eller å i det hele tatt få seg en jobb. Det å oppleve å stå utenfor samfunnet, vil for mange være svært psykisk belastende. Det finnes ulike muligheter for å få litt hjelp på veien. NAV har virkemidler og tiltak for å beholde personer i jobb, eller for å gi dem innpass i arbeidslivet.

Jeg håper flere arbeidsgivere tar oppfordringen og ser på hvilke muligheter de har i sin bedrift.

Av Steinar J. Olsen, gründer Stormberg

VELFERDBLOGGERNE

  • Baard Fiksdal, NHO Service
  • Steinar J. Olsen, Stormberg AS
  • Synne Lerhol, Unge Funksjonshemmede
  • Loveleen Brenna, Seema AS
  • Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke
  • Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
  • Jon Qvortrup, Arbeid & Inkludering
  • Anlov Mathiesen, Mental Helse
  • Kjell Hugvig, Nav