Må flytte for å få jobb

Publisert: 30. november 2016 kl 13.52
Oppdatert: 20. april 2022 kl 14.38
«Mange av dem som har mistet jobben på grunn av oljekrisen, har kompetanse som er det er behov for i andre deler av landet og i andre bransjer.»

Det er fortsatt mange arbeidsledige på Sør-Vestlandet på grunn av nedgangen i oljesektoren, og mange av disse har nå vært uten jobb lenge.

For hver dag som går, blir man litt mindre attraktiv på arbeidsmarkedet og sjansen for å havne varig utenfor blir større.

De har ingen jobb å gå til, ingen arbeidskollegaer som inspirerer dem, og motivasjonen for å søke jobb synker i takt med antall avslag de får.
 
Etter to år har man heller ikke rett til mer dagpenger, og det er nå flere tusen personer som har bare noen måneder igjen med dagpenger.
 
Mange av dem som har mistet jobben på grunn av oljekrisen, har kompetanse som er det er behov for i andre deler av landet og i andre bransjer. Det vil si at det kan være nødvendig å flytte på seg for å få jobb.

Hvis man venter på en ny opptur i kjente omgivelser kan resultatet blir en varig tilværelse utenfor arbeidslivet.
 
Likevel ser vi at mange er for lite villig til å flytte på seg for å få jobb. En undersøkelse vi publiserte tidligere i år, viste at arbeidssøkere i Rogaland, og mer spesifikt Stavangerregionen, ikke er mer villig til å flytte på seg enn arbeidssøkere i andre deler av landet.

Bare 20 prosent hadde tatt jobb i en annen bo- og arbeidsmarkedsregion enn den de bodde i og 28 prosent hadde byttet bransje for å få jobb.
 
De som mottar dagpenger er pliktig til å se hele Norge som ett arbeidsmarked. Så vet vi at det kan være vanskelig for enkelte å flytte på seg.

Derfor åpner også regelverket for at de som er over 60 år gamle eller har tungtveiende sosiale hensyn knyttet til helse, omsorgsansvar for små barn eller pleietrengende i nær familie, kan få unntak.

Saken fortsetter under annonsen

Samtidig kan alle arbeidsledige som må flytte fra hjemstedet sitt for å ta imot tilbud om arbeid, få dekket flytteutgiftene av NAV.
 
En del ledige har nok fått med seg at regjeringen iverksetter flere tiltak for å redusere ledigheten relatert til oljeindustrien, og at det på Sør-Vestlandet blant annet vil komme flere større infrastrukturprosjekter som trolig vil sysselsette en del folk som i dag er ledige i disse områdene.

Men slike prosjekter tar tid å sette i gang, og det er heller ikke slik at de kan garantere jobb til de som har mistet jobben i oljeindustrien.
 
Derfor er vårt budskap til deg: Har du mulighet til å flytte eller pendle i en periode for å få jobb, vil det kunne gi deg høyere lønn enn dagpenger, gjøre deg mer attraktiv for andre jobber og gi deg bedre helse.

Hvis alternativet til å søke jobber i andre regioner og bransjer er langtidsledighet: Hva har du egentlig å tape? 

Av Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV

 

VELFERDBLOGGERNE

  • Baard Fiksdal, NHO Service
  • Steinar J. Olsen, Stormberg AS
  • Synne Lerhol, Unge Funksjonshemmede
  • Loveleen Brenna, Seema AS
  • Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke
  • Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
  • Jon Qvortrup, Arbeid & Inkludering
  • Anlov Mathiesen, Mental Helse
  • Kjell Hugvig, Nav
Saken fortsetter under annonsen