Synspunkt

Sjenanse og verdighet i fakkeltoget

Synspunkt