Pris

kr 4 500,- (fysisk deltakelse, inkl mva)
kr 3 750,- (digital deltakelse, inkl mva)

Rabatter

- 1000,- dersom du bestiller før nyttår
- 500,- for abonnenter
- 20 % for bedrifter som bestiller 4 eller flere billetter

«Jakten på arbeidskraften»

Norske virksomheter skriker etter arbeidskraft. Samtidig står 700.000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor det norske arbeidslivet. Hva skal til for å få en bedre match mellom arbeidsgivernes jakt på arbeidskraft og arbeidssøkeres ønske om å få seg en jobb? Det er tema for Arbeids- og velferdskonferansen 2023.

I 2021 manglet norske bedrifter 35.000 medarbeidere, og mer enn fire av ti bedrifter hadde forsøkt å rekruttere medarbeidere uten å få tak i ønsket kompetanse. Det varsles om kritisk mangel på blant annet ingeniører, fagarbeidere, sykepleiere og lærere.

Samtidig som virksomhetene jakter på nye medarbeidere, står et stort antall personer i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Mange har kvalifikasjoner virksomheter etterspør, mens andre kan bli verdifulle medarbeidere gjennom opplæring og kvalifisering.

Både arbeidsgivere, arbeidssøkere og samfunnet som helhet har mye å vinne på å at flere kommer i jobb. Men hvordan skal man klare å ta hele arbeidsstyrken i bruk?

Program

• Arbeidsmarkedseksperten framfor noen. Samfunnsøkonom og leder av en rekke offentlige utredninger om arbeidsmarkedet – «Holden I, II og III».
• Katinka Leiner Greve, administrerende direktør i Ferd Sosiale Entreprenører: «Slik skaper Ferd nye muligheter».
• NAV-direktør Hans Christian Holte: Hvordan skal han få flere i jobb?
• Jon Rogstad, arbeidslivsforsker ved OsloMet
• Loveleen Brenna, Grunder og daglig leder Seema
• Kari Østerud, Senter for Seniorpolitikk
• Nestleder i Høyre og leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité: Henrik Aasheim
• Fraksjonsleder i Arbeiderpartiet og nestleder i Stortitingets arbeids- og sosialkomité: Tuva Moflag
• Administrerende direktør i NHO Service og Handel: Anne-Cecilie Kaltenborn
• Førstesekretær i LO, Julie Lødrup.
• Legger man forholdene til rette, så gjør den enkelte sitt: Lotte Tvedt fra Regjeringsadvokaten og Tom Tvedt fra Norsk forbund for utviklingshemmede.

Professor og arbeidsmarkedseksperten framfor noen.

Samfunnsøkonom og leder av en rekke offentlige utredninger om arbeidsmarkedet – «Holden I, II og III».

NAV-direktør

Hvordan skal han få flere i jobb?

Administrerende direktør i Ferd Sosiale Entreprenører

Slik skaper Ferd nye muligheter.

Arbeidslivsforsker ved OsloMet

Grunder og daglig leder Seema

Senter for Seniorpolitikk

Nestleder i Høyre og leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité

Fraksjonsleder i Arbeiderpartiet og nestleder i Stortitingets arbeids- og sosialkomité

Administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Julie Lødrup, Førstesekretær i LO

Tom Tvedt fra Norsk forbund for utviklingshemmede.

Lotte Tvedt fra Regjeringsadvokaten.