Norske virksomheter skriker etter arbeidskraft. Samtidig står nærmere 700.000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor det norske arbeidslivet. Hva skal til for å få en bedre match mellom arbeidsgivernes jakt på arbeidskraft og arbeidssøkeres ønske om å få seg en jobb?

Det er tema for Arbeids- og velferdskonferansen 2023.

Vi kan by på mange faglige godbiter og forhåpentligvis klargjørende ordskifter.

Dette er programmet

Bolk 1: Jakten – og hvordan den foregår

• Jon Rogstad, professor og arbeidslivsforsker ved OsloMet: Om veien inn i et mer utydelig arbeidsliv. Rogstad har oversikt over hva arbeidsgivere ser etter og hvordan arbeidstakere på jobbjakt bør oppdatere seg.

• Katinka Leiner Greve, adm. dir. Ferd Sosiale entreprenører: Slik skaper vi nye muligheter for dem de fleste har avskrevet.

• Loveleen Rihel Brenna, fagansvarlig og grunnlegger av Seema: Mangfold «lønner seg», sies det. Ja, men bare hvis begrepet fylles med mer enn pene ord.

• Kari Østerud, adm. dir. Senter for seniorpolitikk: Seniorer, det glemte gullet. Hvorfor glemt, og hva er det som skinner, egentlig?

Bolk 2: Jakten – hva skal til?

• Hans Christian Holte, Nav-direktør: På jakt etter nye medarbeidere? Dette kan Nav bidra med.

• Steinar Holden, professor: Hvordan kan vi få flere i jobb? Sysselsettingsutvalgets anbefalinger for økt sysselsetting av utsatte grupper på arbeidsmarkedet.

Bolk 3: Politikk og debatt

• Anne.Cecilie Kaltenborn, adm. dir. NHO Service og Handel: Bemanningsbransjen, et nødvendig onde?

• Julie Lødrup, førstesekretær i LO: Hele og faste stillinger skaper et tryggere arbeidsliv.

• Tuva Moflag (Ap): Dette mener regjeringen og Arbeiderpartiet.

• Henrik Asheim (H): Dette mener vi i Høyre.

• Asheim, Moflag, Lødrup og Kaltenborn: «Kampen om arbeidskraften» – debatt og dannet samtale om arbeidspolitiske utfordringer.

Bolk 4: «Min historie»

• Tom og Lotte Tvedt: «Legger man forholdene til rette, gjør den enkelte sitt».

Far Tvedt er leder i Norsk forbund for utviklingshemmede og har i hele sin yrkeskarriere kjempet for like muligheter og rettigheter for alle.
Datter Tvedt er advokat hos regjeringsadvokaten. Selv om hun er blind, jobber hun i et av landets skarpeste juss-miljøer.

Pris

kr 4 500,- (fysisk deltakelse, inkl mva)
kr 3 750,- (digital deltakelse, inkl mva)

Rabatter

- 1000,- dersom du bestiller før nyttår
- 500,- for abonnenter
- 20 % for bedrifter som bestiller 4 eller flere billetter

Jakten – og hvordan den foregår

Jakten – hva skal til?

Politikk og debatt

«Min historie»