Program

Forsiden Priser Påmelding Program Tidligere konferanser


Velferdkonferansen 2021

Gjør døren høy, gjør porten vid

Utenforskap, arbeid og inkludering etter koronapandemien


PROGRAM TORSDAG 28. OKTOBER


9:15-10:00        Registrering


10:00-10.10      Velkommen


10:10-10:50      HOVEDINNLEGG: Hva skal til for at de som står utenfor, skal komme innenfor?
Koronapandemien har særlig rammet dem som på forhånd hadde en utsatt posisjon på arbeidsmarkedet. Hvordan kan vi hindre at arven etter pandemien blir et samfunn med økte forskjeller og økt utenforskap?
Innleder: Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret

Presentasjon


Bolk 1 UNGE PÅ RANDEN
Over hundre tusen unge står utenfor arbeid og utdanning, og koronapandemien kastet flere unge ut i arbeidsledighet. Hva kan gjøres for å fange opp de unge på randen?

10:50-11:20      Fra utenforskap til inkludering
Hvem er de unge som står utenfor arbeid og utdanning, og hvordan fungerer Navs innsats for utsatt ungdom?
Innleder: Anne Hege Strand, forsker, Fafo


11:20-11:40      Kaffepause


11:40-12:10      Psykiske helseutfordringer for unge på vei inn i voksenliv og arbeidsliv
Overgangen til voksenliv og arbeidsliv kan være krevende for mange unge, og koronatiden har vært spesielt utfordrende for unge voksne. Mental Helse Ungdom bistår unge som sliter, både med råd og veiledning og med konkrete tiltak for å hindre at unge faller utenfor.
Innledere: Karen Steffensen og Sara With Skaar, prosjektledere, Mental Helse Ungdom


12:10-12:20      Spørsmålsrunde


INSPIRASJONSTIMEN
12:20-12:50      PitStop – en redningsplanke for unge på randen
Den sosiale entreprenøren PitStop arbeider med å styrke utsatt ungdoms forutsetninger for å mestre livet, skole og arbeid i nært samarbeid med instanser fra både offentlig, frivillig og privat sektor.
Innledere: Fagleder Katrine Hole og tidligere PitStop-deltaker Caroline Askeland


12:50-13:00      Spørsmålsrunde


13:00-14:00      Lunsj


Bolk 2  «EN FOR LAGET» – ELLER BRUK AV VERDIFULL KOMPETANSE?
Politikere har fått kritikk for å oppfordre arbeidsgivere til «å ta en for laget» ved å ansette folk som står i utkanten av arbeidslivet. Det handler ikke om å ta en for laget, men å ansette folk med verdifull kompetanse, påpeker kritikerne.


14:00-14:20      Er døren lav og porten trang?
Forskning viser at arbeidsgivere velger bort jobbsøkere med funksjonsnedsettelser, psykiske helseutfordringer eller minoritetsbakgrunn. Også eldre havner bak i jobbsøkerkøen.
Innleder: Øivind Fjeldstad, redaktør, Velferd.no

Presentasjon


14:20-14:50      I jobb med Asperger
Spesialistbedriften i Ålesund ansetter arbeidssøkere med Asperger, og tilbyr en trygg og utviklende arbeidsplass. De deler sine erfaringer rundt inkludering av mennesker med Asperger på arbeidsplassen. 
Innleder:  Linda Nygård, daglig leder, Spesialistbedriften

Presentasjon


14:50-15:20      Telenor Open Mind – en døråpner til arbeidslivet
Telenor Open Mind har i mange år bidratt til å styrke jobbmulighetene for personer med nedsatt funksjonsevne eller minoritetsbakgrunn. Er det nødvendig med slike tiltak for å høvle ned terskelen inn til arbeidslivet?
Innleder: Ingrid Ihme, direktør, Telenor Open Mind

Presentasjon


15:20-15:30      Spørsmålsrunde


INSPIRASJONSTIMEN

15:30-16:00 Sisters in business
I samarbeid med Nav, Asker kommune og flere private bedrifter har Sisters in Business skapt arbeidsplasser for innvandrerkvinner.
Innleder: Farzaneh Aghalo, gründer, Sisters in Business

Presentasjon


16:00               Avslutning for dagen


19:00               Middag


PROGRAM FREDAG 29. OKTOBER


Bolk 3  RING NAV FØR DERE RINGER UTLANDET
– Ring Nav før dere ringer utlandet, oppfordret statsminister Erna Solberg arbeidsgivere i 2019. Erfaringene fra koronapandemien har gjort oppfordringen enda mer aktuell. Mens nordmenn har stått utenfor arbeidslivet, har mange arbeidsgivere manglet arbeidskraft.


09:00-09:30      Hva kan Nav tilby når arbeidsgivere ringer?
Er Nav klar til å formidle gode arbeidstakere til arbeidsgivere som følger oppfordringen fra Erna Solberg?
Innleder: Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte


09:30-09:50      Aker Solutions rekrutterer norske fagarbeidere i samarbeid med Nav
For å dekke behovet for arbeidskraft har Aker Solutions på Stord inngått en avtale med Nav om opplæring av fagarbeidere. Samarbeidet er en del av "Vi inkluderer!", et pilotprosjekt for å følge opp regjeringens inkluderingsdugnad.
Innleder: Håvard Kvarme, HR-rådgiver, Aker Solutions

Presentasjon


09.50-10:00      Spørsmålsrunde


10:00-10:30 Hvordan kan vi mobilisere arbeidskraften som finnes i Norge
«Bedriftene som ikke oppdaterer sine seniorer, re-kvalifiserer ansatte og rekrutterer folk uten en standard CV blir taperne på det nye arbeidsmarkedet», skrev Heidi Nordby Lunde et debattinnlegg i april. «Vi får ikke full sysselsetting i Norge når det er så mange, midlertidige arbeidsinnvandrere som vil arbeide for en lavere lønn», har Per Olaf Lundteioggen sagt i et intervju.
Debatt mellom Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre og Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet


10:30-10:50     Kaffepause


Bolk 4 OMVEIEN TIL ARBEIDSLIVET
Noen ganger kan veien inn i arbeidslivet være kronglete og like full av avstikkere som en biltur Mjøsa rundt med mor.


10:50-11:30      Den beste veien til drømmejobben er ofte omveien
Bjørn Hatterud ble uføretrygdet da han var 30 år. Etterpå har han hatt suksess som musiker, kurator, skribent og forfatter av bøkene Mot Normalt og Mjøsa rundt med mor, og han er varamedlem i Kulturrådet. I vår ble han tildelt Fritt Ords pris for sitt bidrag til å løfte fram funksjonshemmedes erfaringer.
Inspirasjonsforedrag ved Bjørn Hatterud


Bolk 5 STORE UTFORDRINGER FOR VELFERDSSTATENS FOTSOLDATER
Presset er stort for dem som jobber velferdsstatens førstelinje, og koronapandemien har ikke gjort oppgaven enklere. Hvordan er velferdsstatens fotsoldater rustet til oppgaven?


11:30-12:00      Hva gjør en god hjelper til en god hjelper?
Å oppleve å bli sett og respektert er avgjørende for at brukere skal ha gode opplevelser i møtet med det offentlige velferdsapparatet, viser forskningsprosjekt ved OsloMet.
Innleder: Sidsel Natland, førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet

Presentasjon


12:00-12.15      Enkeltmenneskets advokat, eller systemets forlengede arm?
Veiledere i Nav og i attføringsbedrifter skal sette arbeidslinja ut i praksis og skal samtidig imøtekomme brukernes behov. Hvilke dilemmaer innebærer dette i arbeidshverdagen?
Innleder: Anette Wagle, fagrådgiver arbeidsrettet oppfølging, Nav Asker

Presentasjon


12:15-12:30      Mine erfaringer som naver
Linn Herning er kjent som daglig leder i alliansen For Velferdsstaten og som forfatter av boka Velferdsprofitørene. Helseproblemer gjorde henne til mottaker av Nav-ytelser og førte til at hun ble godt kjent med utfordringene i velferdsstatens førstelinje.
Innleder: Linn Herning, daglig leder, For Velferdsstaten


12:30-13:00      Ordskifte: Hva skal til for at velferdsstatens fotsoldater skal kunne fylle sin rolle på en god måte?
Samtale mellom de tre innlederne i denne bolken.


13:00        Avslutning og lunsj


Om Velferdkonferansen
Velferdkonferansen holdes årlig og er en møteplass for ansatte i Nav og arbeidsinkluderingsfeltet, tiltaksarrangører, forskere, politikere, brukerorganisasjoner, fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner, og andre med interesse for arbeidsliv og velferdsspørsmål. Her får du gode innspill som kan inspirere deg i din jobb der du er, samtidig som du får et overordnet perspektiv på feltet og arbeidet du gjør.

Velferdkonferansen arrangeres av Velferd.no og Dagens Perspektiv.