3 av 4 ledere ønsker ansatte som jobber overtid

Publisert: 10. desember 2013 kl 09.12
Oppdatert: 10. desember 2013 kl 10.00

Dette kommer fram i den nyeste arbeidslivsundersøkelsen til bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice, utført blant over 2500 yrkesaktive over hele landet, både ledere og ansatte uten lederansvar.

Her svarer totalt 72 prosent av lederne at det er viktig å ha ansatte som er villige til å jobbe overtid. Direktør i Proffice Norge, Stein Andrè Haugerud, tror dette kan ha sammenheng med det økende konkurransepresset i arbeidslivet.

– Undersøkelsen viser at halvparten av lederne opplever et stadig større konkurransepress på arbeidsplassen. Dette vil naturligvis forplante seg til resten av arbeidsplassen – noe som gjenspeiler seg i undersøkelsen, der også 31 prosent av de ansatte sier at de opplever dette presset, sier Haugerud.

Pålagt overtid

På spørsmål om hvor ofte de jobber overtid, svarer 
42 prosent av de ansatte uten lederansvar at det skjer ukentlig eller månedlig, og at det har sammenheng med at jobben krever det. 46 prosent oppgir at hovedmotivasjonen deres for å jobbe utover normert arbeidstid er fordi de får avspasere på et senere tidspunkt.

Går vi nærmere inn på resultatene fra Proffice-undersøkelsen, ser vi at enkelte bransjer utmerker seg
 på overtidstoppen. Innen industri og produksjon oppgir hele 90 prosent av lederne at de ønsker ansatte som kan legge inn ekstra timer når det er behov for dette. Hakk i hæl følger bank, finans og forsikring, der 85 prosent av lederne stiller krav om overtidsjobbing.

– De fleste ansatte må kunne regne med å jobbe overtid en gang i blant. Det som er skummelt er når virksomheter belager seg på en usunn overtidskultur fremfor å ansette nye medarbeidere. Arbeidsgiver har et ansvar i å være tydelig på hva som kan forventes av overtidsarbeid og tilgjengelighet utenom ordinær arbeidstid av sine ansatte, men også ansatte har et ansvar for å sette egne grenser, sier Haugerud.

Saken fortsetter under annonsen