Om oss

Dagens Perspektiv

- for bedre beslutninger

 

Dagens Perspektiv er en digital dagsavis som skriver for ledere, politikere, rådgivere, fagfolk og andre reflekterte lesere om ledelse og arbeidsliv 

Dagens Perspektiv redigeres etter Redaktørplakaten og følger pressens Vær varsom-regler.

Dagens Perspektiv skal være:

VESENTLIG • UTFORDRENDE • NYTTIG

Ledelse handler om å styre og forvalte verdier – både økonomiske, kulturelle og etiske, samt å forstå og forholde seg til mennesker og omgivelser. Vi går i dybden på nasjonal og internasjonal forskning på ledelse, vi skriver om trender, tar for oss lederens rolle, intervjuer ledere og presenterer ulike former for praktisk rettede «lederverktøy» og registrerer det kjente ledere foretar seg. 

Arbeidsliv handler om det som skjer på arbeidsplassen, menneskers forhold til arbeid og den politikk som føres for å tilby arbeid til flest mulig. Vi skriver om arbeidsmiljø, psykososiale perspektiver, HMS, samhandling, medarbeiderskap, forholdet arbeidsgiver-arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsmarkedet, sykefravær og inkludering. 

Historien

Dagens Perspektiv startet opp som Apropos, og ble utgitt av Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1989. Avisen skulle være et talerør for NHO og bindeledd til medlemsbedriftene. Avisen skiftet i 1993 navn til Næringslivets Ukeavis.

Mediehuset Vårt Land overtok avisen 1. januar 2000. Avisen har siden dette hatt redaktørplakaten.

I 2001 ble Næringslivets Ukeavis fusjonert med Avisen Ledelse. I juni 2003 endret avisen navn til Ukeavisen Ledelse.

I januar 2013 overtok Medier og Ledelse AS – som eies av Magne Lerø – Ukeavisen Ledelse og Økonomisk Rapport /Gründer og Mandag Morgen. De to sistnevnte ble integrert i Ukeavisen Ledelse.

I 2015 ble den digitale dagsavisen Dagens Perspektiv etablert, og fra 1. januar 2019 skiftet også papiravisen navn til Dagens Perspektiv.  

Oversikt over medarbeidere i Medier og Ledelse finner du under «kontakt oss» nederst på nettsiden.