Abonnementsvilkår og betingelser

Abonnementsvilkår

Dagensperspektiv.no  

Alle abonnement fra overstående domener utgis og faktureres av Dagens Perspektiv AS. Slik kontakter du oss:

Dagens Perspektiv AS
Grubbegata 14
0179 Oslo
Org nr: 918 403 620 MVA
Telefon: 24 077 007 (Tast 1 for kundeservice)
E-post: abo@medierogledelse.no

Abonnementsperioden
Alle abonnement fra Dagens Perspektiv forskuddsbetales per betalingstermin ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt. Abonnementet løper til det sies opp.

Betaling
Vi tilbyr betaling med EHF faktura, kredittkort og Vipps.Ved spørsmål om fakturering, kontakt kundeservice.

Bestilling
Ved bestilling av et abonnement starter leveringen umiddelbart. Det vil si at du får tilgang digitalt med en gang og levering av papirproduktet trer i kraft ved neste utgivelse dersom du også har bestillt dette. Ønsker du en fremtidig start tar du kontakt med oss på 24 077 007.

Kommunikasjon og markedsføring
Som abonnent kan du motta kommunikasjon fra Dagens Perspektiv. Kommunikasjonen vil være knyttet til ditt kundeforhold og skjer via brev, telefon, sms eller e-post. Innhold i kommunikasjonen vil være servicemeldinger, gode tilbud og nyhetsbrev med innhold fra Dagens Perspektiv. Våre nyhetsbrev kan også inneholde tilbud fra utvalgte samarbeidspartnere. Nyhetsbrevene er gratis og du kan når som helst melde deg av.

Personvern og cookies
Personopplysninger vil kun bli benyttet av Dagens Perspektiv for å gi deg enda bedre service og gode tilbud som kunde, og for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for.

Digital tilgang
Abonnement på Dagens Perspektiv gir digital tilgang på dagensperspektiv.no

og vår app Dagens Perspektiv hvor du også kan lese E-utgaven av magasinet.

Det er kun en innloggingslisens pr bruker og bruker er personlig.

Dersom flere i bedriften ønsker digital tilgang, ta kontakt med kundeservice

så fikser vi et godt tilbud.

Angrerett

Dagens Perspektivs tjenester og produkter er underlagt angrerett. Du har rett til å gå fra avtalen ved å gi oss melding om dette innen 14 dager etter bestilling.

Papirutgaver
Dagens Perspektiv papirmagasin kommer ut med 8 årlige utgivelser. Dagens Perspektiv er tidligere

kjent som papiravisen Ukeavisen Ledelse.Fra og med februar 2022 har papiravisen blitt gjort om til

papirmagasin. 

App
Dagens Perspektiv finner du både på appstore og google play. Her leser du både nyhetsstømmen fra dagensperspektiv.no samt alle våre papirpublikasjoner som eavis.

Oppsigelse av abonnement
Abonnement fra Dagens Perspektiv løper til det sies opp. Manglende betaling ansees ikke som gyldig oppsigelse. Oppsigelse må gjøres med minst syv dagers varsel, og vil gjelde fra neste betalingstermin.
Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp ikke refunderes. Dersom oppsigelsen gjelder et abonnement med en av våre papirutgaver og det er ønskelig at leveringen stoppes før inneværende periode utløper, gjøres abonnementet om til å inneholde kun digitalt resten av perioden det er betalt for. Oppsigelser må gjøres enten ved å kontakte vårt kundesenter på telefon 24 077 007 og tast 1 for kundeservice eller mail til abo@dagensperspektiv.no

Kundesenteret kan også kontaktes ved å sende en melding fra MinSide.

Det er ingen bindingstid og dersom du ønsker å stoppe avtale om fast trekk, ta kontakt på tlf 24 077 007.

Min side
Abonnenter kan gjøre endringer og oppdateringer på min side

Priser
Dagens Perspektiv forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene kunngjøres gjennom annonser i Dagens Perspektiv senest 14 dager før iverksettelse. Ved prisøkning blir løpetid for abonnement avkortet tilsvarende. Full prisliste for våre abonnement finner du her.

Rabatter
Studenter
Studenter får 50% rabatt av ordinær pris på de abonnementsproduktene som til enhver tid tilbys til studenter. Studentabonnement tilbys ved studier av høyere grad enn videregående skole. Studentpris på abonnement krever gyldig studentbevis. Avisen må leveres på adresse nærliggende studiestedet, dersom abonnementet er på papirutgaven. Studentabonnement kan bestilles av privatpersoner til og med fylte 30 år. Dersom bevis ikke er sendt Dagens Perspektiv innen varslet frist for levering, vil rabatten rutinemessig fjernes for resterende abonnementsperiode. Et studentabonnement stoppes etter to år. Kan man fortsatt legge frem studentbevis vil rabatten fortsette i enda to år.

Honnør
Dagens Perspektiv tilbyr 50% rabatt av ordinær pris på de abonnementsproduktene som til enhver tid tilbys til pensjonister ved fremvisning av honnørbevis, eller etter fylte 67 år. Ved abonnement til honnørpris kreves det at avisen leveres til abonnentens faste adresse, med unntak av eventuell omadressering ved reise.

Bedriftsavtaler
Dagens Perspektiv tilbyr en rabatt på digitalabonnement dersom en bedrift skal ha 20 brukere eller flere.

Produktendringer
Dagens Perspektiv forbeholdes retten til å gjøre endringer i avisproduktet.

Endring av vilkår
Dagens Perspektiv forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli formidlet digitalt eller annonseres i avisen.

Tilgang til de digitale produktene

For å kunne lese Dagens Perspektiv og tilhørende produkter digitalt  må CONNECTID være opprettet for innlogging. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til Dagens Perspektivs kundeservice.

Abonnementet er personlig, og ditt brukernavn kan ikke deles med andre.

Endringer i abonnementsperioden
Det er ikke mulig å ha midlertidig opphold i løpet av abonnementsperioden ved digitalt abonnement.


Endringer i levering

Midlertidig omadressering
Papirutgaven av Dagens Perspektiv og magasinet Plot kan flyttes til ferieadresse/annen adresse i Norge. Dette er gratis.

Midlertidig opphold
Abonnenter kan bestille midlertidig opphold i avisleveringen av papirutgavene. I perioden med opphold i papirleveransen vil abonnenten fortsatt kunne lese avisen digitalt. Den digitale tilgangen kan ikke stoppes midlertidig. Det gis normalt ikke økonomisk kompensasjon for opphold i leveringen av papiravisen. 

Levering i utlandet
Levering av papirutgavene av Dagens Perspektiv og magasinet Plot til utlandet medfører et portotillegg.

Reklamasjon ved uteblitt avis
Ved uteblitt avis/magasin vil Dagens Perspektiv kunne godskrive abonnenten det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom, forutsatt at kunden snarest melder fra om manglende levering til vår kundeservice.

Endring av abonnementstype
Ved endring fra komplett abonnement (papir og digitalt) til å abonnere kun digitalt, vil prisen på abonnementet justeres til ordinær pris for digitalt abonnement, og abonnementsperioden justeres tilsvarende. Tilsvarende ved endring fra digitalt til komplett.

Har du problemer eller spørsmål er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på 24 077 007 eller på abo@dagensperspektiv.no.

Ønsker du et annet type abonnement finner du oversikt over hvilke abonnementstyper vi tilbyr her.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.