Når sjefen er destruktiv

Publisert: 13. desember 2013 kl 09.52
Oppdatert: 13. desember 2013 kl 15.31
OBS: Denne artikkelen er hentet fra dagens papirutgave av Ukeavisen Ledelse. Den er nå tilgjengelig for alle, men snart kommer den til å bli tilgjengelig kun for abonnenter.

Dette arbeidet må prioriteres, selv om det både er vanskelig og ekstremt utfordrende, ifølge Adrian Furnham, professor i psykologi ved University College i London – også tilknyttet Handelhøyskolen BI.

Furnham, som snart publiserer sin bok nummer 100, har forsket på området, og forteller at ledere gjør kostbare feil i rekrutteringsarbeidet. Dette får konsekvenser både for økonomien og arbeidsforholdene til bedriften. Han er spesielt opptatt av at kandidater med svært sterke sider innen enkelte, tilsynelatende normale områder, gås nøye etter i sømmene. 

– Slike feilansettelser koster bedriften i snitt mellom 500.000 og 2.7 millioner dollar årlig. Det er sannsynlig at tallene er enda høyere. Grunnen til at vi velger feil er at det skjuler seg mørketall bak kandidater med særdeles sterke sider, og vi leter ikke nok etter dem. Svært mange av dem vi oppfatter som ledertalenter har både psykopatiske og narsissistiske trekk, og bør aldri bli ledere, sier han til Ukeavisen Ledelse.

Psykologisk innsikt

Dette betyr ikke at alle som jobber med rekruttering i, eller på vegne av bedriften, skal være psykologer. Likevel bør alle studere emnet, og skaffe seg psykologisk innsikt, ifølge Furnham.

– Når du jobber med utvelgelse av kandidater, bør du sette deg inn i samarbeidsforhold mellom personer og lese litteratur om personlighetstrekk- og teorier. Det vil hjelpe deg på vei, sier han.

Saken fortsetter under annonsen

I forhold til bruk av hodejegerfirmaer bør bedriftene finne en balanse.

– Noen bruker jo ikke tester i det hele tatt, mens andre overforbruker dem. Det handler om å finne balansen. De som velger ut ledere gjør to feil; de spesifiserer en rekke kompetanseområder, og bruker mye tid på å lete etter bekreftelser på kandidatens atferd. Dette fører til at kandidatene lar dem tro at “mye av det gode” er akkurat det du trenger. I tillegg ignorerer de karakteristika ved kandidatene som kan være skadelig for bedriften, forklarer han.

Avvikende atferd

I stedet anbefaler Adrian Furnham at vi ser etter avsporende atferd hos de potensielle lederkandidatene. 

– Mange som virker talentfulle kan score svært høyt på områder vi legger vekt på. En nærmere sjekk kan likevel avdekke at deres styrker blir en direkte svakhet for bedriften. Vi ser ofte at personer med psykopatiske og narsissistiske trekk scorer svært høyt på enkelte områder. Bakgrunnssjekken avdekker imidlertid at de totalt mangler strategisk tankegang, at de ikke delegerer eller inkluderer, gir bort ansvar, er dårlige på samarbeid og langsiktige relasjoner og at de mangler selvinnsikt, utdyper Furnham.

Det er ikke enkelt å avdekke avvikende atferd hos kandidater med slike trekk, forklarer Furnham.

– De kommer unna med svært mye. De er sjarmerende, har et tiltalende ytre, er artikulerte, virker sympatiske og er flinke til å tilpasse seg den du vil de skal være. Derfor er det den avvikende atferden i en situasjonsbestemt kontekst som må være pekepinnen du skal bruke dersom du er i tvil, ikke bare din egen dømmekraft, understreker han.

Saken fortsetter under annonsen

– Narsissister søker makt

Ledere med slike personlighetstrekk har fått lov til å befeste sine posisjoner i bedriftene de jobber i, ifølge Furnham. Men de kommer alltid til et punkt der de vil bli målt på resultater, og da vil de falle igjennom, hevder han. 

– Derfor vil vi se svært få lange arbeidsforhold for disse kandidatene, sier han.

Furnham forteller at mange psykopater og narsissister søker seg til lederrollen, først og fremst fordi de er avhengige av makt. Ifølge hans forskning er det store forskjeller mellom land og kulturer, og også mellom kjønnene.

– Norge har for eksempel lite til overs for narsissister. Dere er et land som er lojale mot systemer og rettferdighet. Narsissister søker ambisjoner og anerkjennelse. Vi vil aldri finne like mange narsissister blant kvinnelige ledere som blant mannlige ledere. Mange menn som søker seg til disse posisjonene er mer narsissistiske av natur, sier han.

Det er typisk for slike kandidater at de har vanskeligheter med å etablere gode og varige forhold. I tillegg har de et selvbilde som ikke stemmer overens med virkeligheten. 

– I forhold til forandringer, der det kreves god tilpasningsdyktighet, blir disse lederne stresset, defensive og reagerer irrasjonelt, legger han til.

Saken fortsetter under annonsen

Avvikende adferd

Se etter nøkkelfaktorer som kan avsløre om kandidaten har psykopatiske eller narsissistiske trekk. Svært høy score i disse retningene bør få varsellampene til å lyse.

  • Business: Mangler strategisk fokus
  • Lederskap: Delegerer ikke, inkluderer ikke, gir ikke bort innflytelse
  • Mellommenneskelige forhold: Dårlig forhold til andre mennesker, mangel på lange, etablerte forhold
  • Selvinnsikt: Selvbildet rimer ikke med atferden

Kilde: Adrian Furnham

Les videre: – Det finnes psykopater blant kjente toppledere

De mørke sidene ved attraktiv kompetanse
søn 20.02.2022 23:47

Eksempler på potensielle mørke sider ved vanlige egenskaper, som bør sjekkes nærmere når kandidater scorer svært høyt dem: 

Lagspiller → Tar ikke risiko, ubesluttsom, mangler selvstendig dømmekraft. 

Kunde-fokusert → Kan ikke få gjennomslag, kan ikke kontrollere kostnader, urealistisk, for konservativ

Partisk → Uforsiktig, diktatorisk

Analytisk tenkende  Vegring, redd for å handle, troende til å øke staben

Har integritet   Bedreviter, rigid, prøver å overføre egne standarder på andre, fanatiker

Innovativ → Urealistisk, upraktisk, kaster bort tid og penger

Har globale visjoner   Mislykkes i lokale markeder, overdriver, ufokusert

Flink med mennesker  Myk, kan ikke treffe tøffe beslutninger, for snill med folk