YS-forbund frykter omstillinger og oppsigelser

Publisert: 4. november 2014 kl 08.37
Oppdatert: 4. november 2014 kl 10.04

Det skriver YS på sine hjemmesider.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) har den sesongjusterte arbeidsledigheten steget til 3,7 prosent. SSB har lagt frem arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som viser at den sesongjusterte arbeidsledigheten var 3,7 prosent i august, mot 3,2 prosent i mai. Økning gjelder både kvinner og menn samt arbeidtakere over og under 25 år.

– Nå trenger vi kraft i verdiskapingen i Norge, sier leder i Negotia, Inger Lise Rasmussen til nettstedet.

Hun hevder at dette bildet er i samsvar med den virkeligheten Negotia opplever, der mange av deres medlemmer berøres av omstillinger og nedbemanninger.

– Vi ser at det ikke bare er små bedrifter som nedbemanner, men også store solide selskaper som Statoil, Orkla og NorgesGruppen omstiller og nedbemanner. Noe av det som bekymrer meg mest er at mange virksomheter ser ut til å iverksette omstillinger og nedbemanninger uten at det er nødvendig, men for å være på den sikre siden dersom markedet skulle falle, sier hun.

Ifølge Rasmussen er det ingen tvil om at det er store bevegelser i verdensøkonomien, og at dette påvirker konkurranseutsatt sektor i Norge. I stedet for å kvitte seg med kompetente medarbeidere, burde flere bedrifter satse mer på det vi lever av: kunnskapsbasert næringsliv, mener hun.

– Til tross for de utfordringene vi møter, mener jeg det er grunn til optimisme, men da må man ville bidra i en utvikling. Her opplever jeg at ikke alle lederne utnytter potensialet som ligger der, sier hun på YS sine hjemmesider.

Saken fortsetter under annonsen