Kan bli storstreik i helsesektoren

Publisert: 23. september 2014 kl 09.04
Oppdatert: 23. september 2014 kl 09.24

Det er duket for en mulig storkonflikt i helsesektoren når forhandlingene mellom Spekter og Akademikerne Helse nå går inn i en sluttfase. Om meglingen ikke fører fram varsler Akademikerne, som representerer arbeidstakersiden, såkalt plassfratredelse på Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold og IKT-foretaket Sykehuspartner. Samtidig skriver Spekter i et fortrolig notat til sykehusledere at forslaget fra arbeidstakersiden, som er et forslag for å løse konflikten om styringsretten over legenes arbeidstid, vil frata arbeidsgiverne endelig beslutningsmyndighet over arbeidstidsplanlegging, skriver Dagens Næringsliv tirsdag.

Skal ikke ramme pasientene

Ifølge Dagens Næringsliv er det første streikeuttaket fra arbeidstakersiden ikke ment å ramme pasientene i noen stor grad.

– Det skal i minst mulig grad ramme pasientene, sier forhandlingsleder for Akademikerne, Rune Frøyland.

Samtidig risikerer man å ramme innføringen av det elektroniske pasientjournalsystemet Dips, som skal innføres 20.oktober. Problemet, om det blir en langvarig streik, er at det er streikerammede Sykehuspartner som skal stå for innføringen og levere tjenesten. Men forhandlingslederen mener ikke det er snakk om noe stort første uttak.

– Streikeuttaket er moderat, sier han til Dagens Næringsliv.

Forbereder omdisponering

Saken fortsetter under annonsen

I tilfelle det blir streik ber Spekter sykehuslederne nå om å forberede seg på å flytte pasienter til andre sykehus, som ikke er rammet av streik. Samtidig oppfordres lederne til å sette seg godt inn i reglene for streikebryteri, slik at man ikke bidrar til streikebryteriet gjennom å la andre ta seg av pasientene fra de streikerammede sykehusene i noen større grad enn det som er lovlig.