Foto

Thomas T. Kleiven

Lei av jakten på avvik

Publisert: 21. mars 2014 kl 09.22
Oppdatert: 21. mars 2014 kl 09.52

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten advarer mot en ubegrunnet inflasjon av tilsyn, revisjoner og kontroller. Hun frykter det fører til økt fokus på ikke å gjøre feil snarere enn på nytenking og innovasjon. Nå krever hun ekstern gjennomgang av tilsynsmyndighetenes arbeid. – Det er på tide noen gjennomfører et tilsyn med tilsynene, sier Bratten.

Under tirsdagens Spekterkonferanse, som handlet om «helhetlig ledelse,» gikk Spekter-leder Anne-Kari Bratten knallhardt til angrep på kontrollregimet overfor både private og offentlige virksomheter. 

"Jeg er bekymret for at Arbeidstilsynet er i ferd med å miste sin legitimitet hos arbeidsgiverne. Jeg tror tilsynet har høyere legitimitet fra arbeidstakerne. Den burde vært likt fordelt"

Anne-Kari Bratten, Spekter

– Norsk ledere lever i et regn av regler og paragrafer. Og jo nærmere politikken virksomhetene er, jo tettere er regnet, sa Bratten. Overfor Ukeavisen utdyper hva hun mener dette innebærer:

– Det blir så mange regler å forholde seg til og så mye det må rapporteres om, at det er en fare for at lederne bruker mer tid på å unngå å gjøre feil enn på nyskapning, innovasjon og utvikling. 

Hun mener nå det er på tide at også de statlige tilsynene blir kikket nærmere i kortene. 

– Fra mange av lederne i våre medlemsvirksomheter får jeg tilbakemeldinger om at de opplever et økende omfang av tilsyn og kontroller. Og det virkelig tankevekkende er at lederne ikke skjønner hvorfor, sier Bratten. 

Saken fortsetter under annonsen

Av de mer enn 40 nasjonale forvaltningsorgan som har tilsyn som en av sine oppgaver, er Arbeidstilsynet aller mest ivrig, mener hun.

– Jeg er bekymret for at Arbeidstilsynet er i ferd med å miste sin legitimitet hos arbeidsgiverne. Jeg tror tilsynet har høyere legitimitet fra arbeidstakerne. Den burde vært likt fordelt. Det er tross alt arbeidsgiverne som til syvende og sist har ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø, også strafferettslig, sier Bratten. 

Tilsynet trenger tilsyn

Hun forteller at mange arbeidsgivere oppgir at de verken skjønner motivasjonen eller bakgrunnen når det gjennomføres tilsyn. Det burde være mye mer åpenhet rundt Arbeidstilsynets aktiviteter og tilsynsmetodikk, sier Bratten, som nå mener tiden er moden for at det foretas en gjennomgang av Arbeidstilsynets egen tilsynsvirksomhet:

– Alle virksomheter bør kontrolleres og gjennomgås innimellom. Dette bør også gjelde Arbeidstilsynet og andre offentlige kontrollorganer. 

– Arbeidstilsynet bør bestille en revisjon av seg selv. For eksempel fra Veritas eller en annen ekstern, anerkjent aktør. På den måten vil også Arbeidstilsynet redusere sjansen for å gjøre feil. Vi er avhengige av et arbeidstilsyn med høy legitimitet. Dersom tilsynet sørger for en gjennomgang av sine egne rutiner og arbeidsoppgaver innimellom, tror jeg forståelsen, legitimiteten og anerkjennelsen vil øke, mener Bratten. 

Spekter-sjefen er frustrert over at sykehusene til stadighet velges som objekter for Arbeidstilsynets kampanjer og satsingsområder. Det var en omfattende tilsynsrunde for noen år siden, og flere sykehus jobber ifølge Bratten fortsatt med å lukke disse påleggene i samarbeid med Arbeidstilsynet. Dette tar tid. 

Saken fortsetter under annonsen

– Bygningsmessige forhold for eksempel, er ikke noe quick-fix. Allikevel blir sykehusene igjen valgt ut som satsingsområder hos Arbeidstilsynet. Det er varslet en ny runde for sju av landets største helseforetak. 

Spekter ba om innsyn i den dokumentasjonen som tilsa at helseforetakene skulle revideres enda en gang. 

– Men det viste seg at det ikke forelå noen spesifikk dokumentasjon. Jeg er positiv til at det gjennomføres tilsyn, men skjønner ikke hvorfor det kommer igjen og igjen og uten at det foreligger noen begrunnelse eller risikoanalyser. Det burde vært større åpenhet rundt Arbeidstilsynets tilsynsmetodikk og utvelgelse av tilsynsobjekter, sier Anne-Kari Bratten, som under konferansen tirsdag kunne fortelle om et Spekter-medlem som hadde 47 offentlige tilsyn i løpet av 2013. 

– Det er en jakt på avvik. Stadig flere har kontroll som karrierevei. Å følge med på andre er blitt en vekstbransje. Jeg har hørt representanter for offentlige tilsyn uttale at det å ikke finne avvik et sted betraktes som en bomtur, sa Bratten.

 

– Samarbeider mer enn gjerne
søn 20.02.2022 23:47

– Vi trenger å samarbeide alle sammen for å møte de store utfordringene helse- og sykehussektoren står overfor, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen.

Hun deler ikke Spekters Anne-Kari Brattens syn på at tilsynet driver klappjakt på avvik i sykehussektoren. 

Arbeidstilsynet gjennomførte i 2005 og 2006 tilsyn ved 27 helseforetak og private sykehus. Hensikten var å forebygge høyt sykefravær, redusere den høye andelen deltidsansatte og søke etter andre måter å forebygge belastninger i arbeidsmiljøet. 

Høsten 2008 gjennomførte man tilsyn i de samme sykehusene. Formålet var å kontrollere oppfølgingen av arbeidet med tiltakene som ble pålagt sykehusene i 2005 og 2006 – da det ble gjennomført 875 tilsyn på landsbasis. I 2008 ble det gjort drøyt 400 tilsyn. Når Arbeidstilsynet nå går inn i sykehusene, er det for å se om det som er på plass i teorien også fungerer i praksis. – I år skal vi kun gjøre tilsyn i sju sykehus for å lære og høste erfaringer av det arbeidet som er gjort, sier Finboe Svendsen. Hun ønsker et sterkt samarbeid med Spekter, og forteller at Arbeidstilsynet gjør sine risikovurderinger sammen med partene, både når det gjelder strategier og valg av virksomheter som skal få tilsyn. 

– Vi har jo felles mål. Det handler om å redusere sykefravær og gjøre arbeidsmiljøet på sykehusene så bra som mulig. De har en utfordrende situasjon og mange er inne i nødvendige omstillinger.

– Vi har hatt møte med ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet, og mitt inntrykk er at helsemyndighetene ønsker tilsyn i sykehus velkommen. De sier at de i forrige runde lærte at det var mye å hente på å organisere arbeidet klokere – ikke be ansatte løpe fortere.

Når det gjelder kravet om at også Arbeidstilsynet bør evalueres, forteller Ingrid Finboe Svendsen at de revideres av Riksrevisjonen hvert år. I tillegg skal departementet foreta en evaluering av tilsynets oppgaver. – Når det gjelder kravet om ekstern revisjon, kan jeg fortelle at vi også planlegger en ekstern evaluering av oss selv, sier hun.  – Vi er opptatt av forebygging og læring. Derfor ønsker vi et tettere samarbeid med Spekter velkommen. Vi er åpne for andre måter å arbeide på enn å gjøre rene tilsyn, sier Finboe Svendsen .