Sliter med å koble kultur og strategi

Publisert: 18. september 2014 kl 08.59
Oppdatert: 18. september 2014 kl 08.59

Konsulent- og rekrutteringsselskapet  Korn Ferry har i en internasjonal lederundersøkelse spurt ledere om hvor viktig de mener organisasjonskultur er for virksomhetens prestasjoner. Flertallet av lederne, 72 prosent, svarer at de anser kultur som ekstremt viktig for organisasjonens prestasjoner.   

Det å jobbe med organisasjonskultur kan imidlertid se ut til å være vanskelig i praksis.

  • Bare 32 prosent av sjefene mener de har en organisasjonskultur som i stor grad er på linje med forretningsstrategien.
  • Bare 25 prosent tror at de i stor grad har klart å identifisere og kommunisere virksomhetens kultur.
  • Bare 35 prosent har tro på at medarbeiderne er i stand til å uttrykke kulturen i selskapet på en god måte.

Dave Eaton, seniorpartner i Korn Ferry, mener at temaet organisasjonskultur aldri har vært verken mer kritisk eller mer komplekst enn nå. I en pressemelding viser han til at den allestedsnærværende globaliseringen og alle oppkjøp, fusjoner, bedriftssamarbeid og konkurranseutsetting har fått selskaper til å fokusere på arbeidet med én felles selskapskultur.

Saken fortsetter under annonsen