Sintef forsker på teamarbeid på tvers av kulturer

Publisert: 30. september 2014 kl 09.16
Oppdatert: 2. oktober 2014 kl 09.50

Norske bedrifter lykkes for dårlig med programvareutvikling utenlands, konstaterer konstaterer Gemini.no, magasinet for forskningsnytt fra NTNU og Sintef. Derfor skal ikt-forskere ved Sintef gjennom prosjektet SMIGLO utvikle arbeidsmetoder som er skreddersydde for global programvareutvikling. Tre bedrifter deltar: DNV-GL, Storebrand og Fara. De leverer alle programvareprodukter til kunder utenlands.

I Norge er såkalt  «smidig utvikling» en vanlig arbeidsmetode ved utvikling av programvare. Det jobbes da i små team, man har daglige møter, jobber fleksibelt og er i tett kontakt med kundene. De gode erfaringene med denne måten å jobbe på gjør ifølge Gemini at man ønsker en lignende praksis i globale prosjekter.

For å få til dette må man få på plass teknologi som gjør det lettere for folk å samarbeide. Det gjelder imidlertid også å få prosessene i de små teamene til å fungere godt.

Tre forskere fra Sintef har reist rundt til utenlandskontorene til bedriftene i prosjektet, og de ser at sosiokulturelle ulikheter, geografiske avstander og tidsforskjeller skaper utfordringer.

De kulturelle utfordringer er mange. Eksempelvis er det vanlig å jobbe med flat struktur i Norge, mens man i land som Kina har helt andre arbeidsformer. En annen utfordring er ulike arbeidskontrakter. I noen land, som USA, Polen og Ukraina, er det vanlig at medarbeiderne er inne på korte kontrakter. Det kan gjøre det vanskelig å jobbe inn en metodikk som smidig utvikling, som er basert på trygghet og tillit i teamet.

Saken fortsetter under annonsen