Her bygges en av Norges største anskaffelser: Nytt Nasjonalmuseum

Foto

Statsbygg

27 prosent dyrere anbud ved innføring av tilbudskonkurranse

Publisert: 22. mai 2015 kl 14.41
Oppdatert: 22. mai 2015 kl 14.50

Under et arrangement om anskaffelsesregler som strategisk verktøy i moderniseringsarbeidet hos NHO i dag ble det lagt frem en rapport som viser at nye prosedyreregler kan blir dyrt.

Gunnar Wessel Thomassen, PWC, gjorde rede for en rapport som er utarbeidet for NHO, om konsekvenser ved endringen av prosedyrereglene for de særnorske anskaffelsene. Innføring av tilbudskonkurranse vil medføre en årlig samfunnsmessig merkostnad på minimum 17% for oppdragsgivere og 27% for tilbydere.

Statssekretær Lars Jacob Hiim kunne fortelle at reglene som bidrar til avvisning av leverandører på grunn av formalfeil vil bli endret. Han understreket at forenkling av regelverket er en prioritert oppgave og at målet er å lette byrder samtidig med at vi får et forståelig regelverk.

Christina Tvarnø, professor ved Handelshøyskolen i København, avsluttet med å fortelle om innovativt partnerskap som gir nye muligheter ved innovasjon. Hun var like klar på at ved alminnelige anskaffelser, vil anbudsregler fylle det naturlige behov, da det i Danmark har vist at forhandlinger i offentlige anskaffelser blir svært dyrt.

- Kanskje noe å tenke på i forbindelse med gjennomføring av nytt særnorsk regelverk. Hvordan kan regjeringen overse de danske erfaringene, spør avdelingsdirektør i  NHO, Ingebjørg Harto.

 

Saken fortsetter under annonsen