Foto

Lederne

Ledere skeptiske til lønnsgap

Publisert: 15. juni 2015 kl 09.59
Oppdatert: 18. juni 2015 kl 14.21

Det kan se ut til at de økende lønnsforskjellene i Norge fører til at også ledere reagerer. I organisasjonen Ledernes årlige medlemsundersøkelse Norsk Ledelsesbarometer, svarer 45 prosent av de spurte at de synes spriket mellom høytlønte og lavtlønte har nådd uakseptable høyder, skriver Lederne i en pressemelding.

Mens halvparten av mellomlederne mener lønnsforskjellene er blitt for store, gir kun åtte prosent uttrykk for at de synes lønnsforskjellene er for små.

Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, tolker dette som et tydelig signal fra medlemmene.

– Medlemmene gir uttrykk for at økende lønnsforskjeller er foruroligende og negativt for norsk arbeidsliv. Det viser at likhetsidealene står sterkt i Norge, og at mange ønsker å bevare det egalitære samfunnet vi har bygget opp her i landet. Jeg deler medlemmenes skepsis. Vi ser med bekymring på inntektsutviklingen de seneste årene, sier Brekke i pressemeldingen.

Likhetsidealer

Det er forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Lederne. De viser til at man i tidligere undersøkelser har funnet en sammenheng mellom posisjon og syn på ulikhet – jo høyere lederstilling, jo høyere aksept for ulikhet. 

– En slik sammenheng finner vi ikke blant Ledernes mellomledere, sier Bitten Nordrik, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og en av forskerne bak undersøkelsen.

Saken fortsetter under annonsen

Tallene viser at selv topplederne blant Ledernes medlemmer gir uttrykk for skepsis til lønnsgapet i arbeidslivet. 41 prosent – altså fire av ti – toppledere i undersøkelsen mener lønnsforskjellene er for store.

– De små forskjellene mellom toppledere og mellomledere kan indikere at verdien likhet står forholdsvis sterkt blant Ledernes medlemmer. Dette må forstås ut fra forskning som viser at forskjellene er økende også i Norge, sier Nordrik.

Organisasjonen Lederne er en fag- og interesseorganiasjon for ledere som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske resultater eller prosjekter.  De har 17 000 medlemmer, og opplyser på sine hjemmesider at medlemmene er ledere og/eller betrodde teknisk og merkantilt ansatte som kommer fra vel 1200 bedrifter.