Flere arbeidstagere vil jobbe til de er 70 eller eldre, men eldre arbeidstagere er blitt mindre populære hos lederne som skal ansette dem, konstaterer Kari Østerud, leder i Senter for seniorpolitikk.

seniorpolitikk.no

Stadig flere vil jobbe til de er 70 eller eldre

Redaksjonen
Publisert: 11. november 2015 kl 08.53
Oppdatert: 11. november 2015 kl 10.06

I fjorårets Norsk Seniorpolitisk Barometer svarte 23 prosent at de kunne tenke seg å jobbe til de var 70 eller eldre. I år har andelen økt til 29 prosent. Gjennomsnittlig ønsket avgangsalder blant de yrkesaktive er 66,2 år. Dette er markant økning fra 65 år i 2014, og går man ti år tilbake, varvar ønsket avgangsalder 62 år. 

– Dette er gode nyheter. Både samfunnet og arbeidsgiverne er tjent med at eldre ønsker å fortsette lengre i jobb. Seniorene gleder seg mest av alle til å gå på jobb, og de har viktig kompetanse og erfaring å bidra med. Dessverre viser undersøkelsen at arbeidsgiverne er mindre positive til seniorene enn tidligere, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk, i en pressemelding. 

Gevinst for samfunnet

Mens arbeidstakerne i fjor sa at de ønsket å gå av med pensjon når de fyller 65 år, sier de altså i år at de ønsker å være i jobb til de er 66,2 år. Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved at eldre fortsetter ett år lengre i arbeid, tilsvarer ifølge Senter for seniorpoligikk cirka 30 000 årsverk og cirka 30 milliarder kroner i økt verdiskapning.

– 30 milliarder kroner er det dobbelte av hva Norge bruker på politi og påtalemyndighet hvert år. Også i tider med større usikkerhet og omstilling, er det viktig å huske at yrkesaktive seniorer bidrar til finansiering av velferdssamfunnet, sier Østerud.

Er de minst populære arbeidstakerne

Undersøkelsen viser imidlertid at eldre arbeidstakere står lavere i kurs hos ledere enn før. På spørsmål om hvem de kan like meget eller ganske godt å ansette, faller eldre arbeidstakere og seniorer i kurs. Av alle aldersgrupper er eldre arbeidstakere de minst «populære», og andelen som vil like å ansette disse har falt fra 63 prosent til 53 prosent i siste toårs-periode.

Saken fortsetter under annonsen

Norsk Seniorpolitisk Barometer viser også at ledere nøler med å innkalle søkere til intervju allerede fra de er i overkant av 58 år. 

– Det er problematisk om ledere mener eldre går ut på dato minst ti år før mange av dem ønsker å tre ut av arbeidslivet. I et fleksibelt og velfungerende arbeidsliv, skal det være mulig å skifte jobb både etter fylte 50 og 60 år. Med økt omstilling i næringslivet og stigende arbeidsledighet, frykter vi at det kan bli særdeles vanskelig for eldre arbeidstakere å få nye jobber, sier Østerud.

Vil du vite mer? Undersøkelsen kan lastes ned her

 

Det er Ipsos MMI som på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk har gjennomført undersøkelsen ” Norsk seniorpolitisk barometer 2015 for å kartlegge holdninger til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Undersøkelsen er gjennomført på samme tidspunkt og med samme opplegg årlig siden 2003. Undersøkelsen ble gjennomført i august 2015 per telefon blant 1000 yrkesaktive personer over 15 år og 750 ledere. 

 

Saken fortsetter under annonsen