Helt nye nettsider

Dagens Perspektiv i moderne drakt

Publisert: 2. november 2016 kl 10.44
Oppdatert: 2. november 2016 kl 11.08

Da Dagen Perspektiv ble lansert i januar 2015 var det blant annet med nye, såkalt responsive nettsider som åpner for lesing på flere flater. Det ga mange muligheter, men også noen begrensinger.

Heldigvis har både vi og verden endret seg de 20 månedene, og nå tror vi det er på tide å ta et nytt digital skritt med en real oppussing. Vi er fortsatt responsive så det holder, men nå ser vi godt ut også på mobil.

Vi tror også leserne vil sette pris på endringene vi har lagt opp til på den nye nettsiden. Fonter, farger, bilder og figurer – alt er valgt for at sakene på best mulig vis skal gi best mulig informasjon på den korte tiden den enkelte har til rådighet hver dag.

På de nye sidene er det blitt tydeligere hvilke saker vi mener er de viktigste og mest vesentlige, og vi kommer til å gjøre det enklere å skille mellom korte nyhetssaker og lengre reportasjer man bør bruke litt mer tid på.

Fortsatt ønsker Dagens Perspektiv å være en dagsavis som omtaler det mest vesentlige som skjer innen våre sju satsingsområder:

  • Ledelse: Ledere forvalter verdier – der mennesker arbeider for å nå definerte mål
  • Arbeidsliv: Mennesker er arbeidskraft – i samspill, i strid, i omstilling og endring
  • Samfunnsstyring: Politikk og forvaltning – sentralt og lokalt
  • Samfunnsansvar: Vi har plikt til å bidra – til rettferdige og levelige forhold for mennesker nasjonalt og globalt
  • Nyskaping: Ny kunnskap, nye produkter, nye tjenester – når det er framtiden det står om
  • Eksistens: Om å skape verdier som varer – handling og holdning, vilje, tro og tvil
  • Synspunkt: Fra eksterne stemmer – med vesentlige bidrag

Vi håper og tror våre nye nettsider er til glede for både gamle og nye lesere!

Annonse

 

 

 

 

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no