Foto

Dreamstime. 

Fattigdommen øker i Europa: Mange selvstendige arbeidere blir den nye underklassen

Publisert: 24. mai 2016 kl 17.19
Oppdatert: 25. mai 2016 kl 11.24

Stadig flere europeere lever i fattigdom, viser ny rapport fra FNs arbeidsorganisasjon (ILO). En ny gruppe fattige i Europa er de som jobber selvstendig og tar oppdrag når de får det.

– I den industrialiserte verden har det vært en økning i fattigdom, særlig i Europa, sier ILO-sjef Guy Ryder i en pressemelding.

Anslag viser at i 2012 levde over 300 millioner mennesker i fattigdom i industrialiserte land. Andelen som lever i relativ fattigdom i EU har økt fra 16,5 prosent i 2005 til 17,2 prosent i 2014, viser ILO-rapporten Employment and Social Outlook 2016: Transforming jobs to end poverty som ble presentert mandag.

–  Et stort hinder for å utrydde fattigdom, både i rike og fattige land, er mangel på anstendige arbeidsplasser, som gir både arbeid, inntekt og andre rettigheter i arbeidslivet, sier Ryder.

Det globale underskuddet på nye arbeidsplasser og dårligere økonomiske forhold i en rekke regioner, truer med å sette tilbake flere tiårs fremgang i fattigdomsreduksjon, advarer ILO i den nye rapporten.

Millioner ut av fattigdom

I løpet av de siste 20 årene har millioner av mennesker i utviklingsland kommet ut av fattigdom. Fra 1990 til 2012 har andelen fattige – som tjener mindre enn 30 kroner dagen ($3,10) – i utviklingsland og såkalte fremvoksende økonomier sunket fra 67 til 36 prosent. Andelen som regnes som ekstremt fattige – som tjener mindre enn ca. 20 kroner dagen ($1,90) – har sunket fra 47 til 15 prosent.

Saken fortsetter under annonsen

Men fremskrittet har slått ujevnt inn, og den nye velferden er svært sårbar for veldig mange, viser ILOs rapport.

Størst fremgang har vi sett i Kina og Latin-Amerika, mens store deler av Afrika fortsatt henger langt etter, heter det.

En tredel av de fattige i verden har en jobb. Problemet er at de ikke får minimalt betalt og jobber uten noen form for sosiale rettigheter.

Det understreker behovet for anstendig lønn og bedre arbeidsvilkår, mener FNs arbeidsorganisasjon.

Kvinner, barn og familier med mange barn er der fattigdommen treffer hardest.

Selv om fattigdommen er redusert dramatisk i en rekke utviklingsland de siste 20 årene, peker ILO på to nye trender i sin rapport:

  • Forskjellene øker igjen: Etter at forskjellene mellom rike og fattige i verden har blitt mindre i mange år, øker nå  forskjellene igjen, og den blir stadig større – også innenfor de enkelte land er dette en trend. 
  • Europa blir fattigere: Fattigdommen brer seg til nye områder. Nå står Europa overfor en økende fattigdom. 
Saken fortsetter under annonsen

30 prosent av verdens befolkning regnes som fattige. Disse har tilgang på bare to prosent av verdens inntekter.

Ifølge ILO er mulighet til et anstendig arbeid det aller viktigeste og mest virkningsfulle våpenet for å bekjempe fattigdom.

Fattigdoms-alarm i Europa

I Europa og USA øker nå fattigdommen, hevder ILO. I Europa og USA har andelen «relativt fattige» – de som tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten i et land – økt fra 16,5 prosent i 2012 til 17,2 prosent i 2014 for Europas del. For USA har er tallene 23,8 (2012) og 24,6 (2014).

Mer enn 300 millioner mennesker industrialiserte land levde i såkalt relativ fattigdom i 2012, viser rapporten.  Det er gjerne fra denne gruppen nye fattige og ekstremt fattige «rekrutteres».

I Europa er det en ny gruppe arbeidstakere som er i ferd med å bli en slags pariakaste i arbeidslivet: De selvstendige.

Saken fortsetter under annonsen

Fortsatt er de fleste europeere i jobb ansatt i en eller annen bedrift, men andelen som jobber selvstendig – på en eller annen form for oppdragsbasis – er økende.

Det er blant annet et av kjennetegnede på den nye, digitaliserte økonomien.

Det er de arbeidsløse som utgjør den største gruppen fattige i Europa – 47,4 prosent. Men risikoen for et liv i fattigdom øker også i den voksende gruppen selvstendige arbeidere.

ILO bruker tall fra EU som beskriver andelen europeere som står i sterk risiko for å ende i fattigdom (der husholdningsinntekten er mindre enn 60 prosent av medianinntekten for husholdninger). Mens 7,4 prosent av europeere i et ansettelsesforhold står på randen av fattigdom i Europa, er hele 22,5 prosent av de selvstendige innenfor denne kategorien.

 

 

Saken fortsetter under annonsen