–KS motarbeider ikke BPA

Publisert: 24. november 2016 kl 12.32
Oppdatert: 27. november 2016 kl 10.57

SYNSPUNKT Jeg kan se at noen av formuleringene i et langt intervju med meg i Dagens Perspektiv og Ukeavisen Ledelse, som for det aller meste handlet om helt andre ting enn BPA, kan misforstås. Men når jeg i samme intervju sier at BPA er et flott tiltak, så mener jeg det. Jeg kunne også ha sagt veldig mye mer pent om ordningen, hvis det var dette intervjuet handlet om. Men det var det altså ikke.

Jeg nevnte BPA som ett av flere eksempler på noe som kommunene opplever som en vanlig og svært utfordrende praksis: Stortinget vedtar rettigheter og regler som kommunene får ansvar for å gjennomføre, uten at de langsiktige konsekvensene er tatt skikkelig hensyn til eller at finansieringen er på plass. BPA er et eksempel på det første, toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester er eksempel på det andre. Jeg snakket om begge deler i intervjuet, men ser at jeg skulle ha vært tydeligere på å skille de to.

Verken KS, kommunene eller jeg er motstander av BPA, tvert i mot har vi forståelse for at brukergruppene har villet utvide omfanget av ordningen. Men for KS og kommunesektoren er det viktig at også andre forhold ivaretas; hvilke konsekvenser har det for andre brukere, hva er det økonomiske konsekvensene over tid, hvordan sikrer vi at ansattes arbeidsmiljø og rettigheter blir ivaretatt, for å nevne noen.

Når det gjelder det øvrige, det som det aller meste av intervjuet handlet om, håper jeg at også Uloba vil være enig med oss i at reformer som Stortinget vedtar vil være langt mer bærekraftige om Stortinget også sikrer finansieringen av dem. 

Saken fortsetter under annonsen

Finn ledige stillinger på lederjobb.no