ID 54275424 © Gaudilab | Dreamstime.com

Må hele veien lære oss noe nytt

Publisert: 18. februar 2016 kl 09.51
Oppdatert: 18. februar 2016 kl 09.52

Hvis det noen gang har vært slik at man kunne defineres som  «utlært» i en jobb, så er den tid forbi. I hvert fall for det store flertallet av arbeidstagere og ledere. Resultatene fra Lærevilkårsmonitoren fra Statisisk sentralbyrå (SSB) viser at nesten syv av ti sysselsatte oppgir at de har arbeid som i stor grad krever at de lærer seg nye ting. Nesten åtte av ti oppgir da at de har gode læringsmuligheter i jobben sin.

Rundt tre av fem forteller at de møter høye krav til å lære seg nye ting i arbeidshverdagen, og samtidig har gode muligheter til å lære nye ting. Denne kombinasjonen av høye læringskrav og gode læringsmuligheter kan ifølge SSB betegnes som læringsintensivt arbeid.

Læringen skjer på ulike arenaer. Blant voksne over 25 år som er i arbeid, har rundt 9 prosent vært innom det formelle utdanningssystemet.

Når det gjelder ikke-formell opplæring, det vil si kurs, seminarer og konferanser som har opplæring som hovedformål, er tallene betydelig høyere. 42 prosent av de sysselsatte i alderen 15 til 66 år oppgir at de har deltatt i ikke-formell utdanning av denne typen. Det utgjør i underkant av 1,5 millioner personer. Det er ofte bedriften som står for opplæringen, og de som deltar oftest er personer med høyere utdanning, personer i akademiske yrker og ledere.

Levevilkårsmonitorens data er fra perioden 2008-2015. De som har svart, er blitt bedt om å oppgi deltakelse i formell utdanning og ikke-formell opplæring siste 12 måneder.

 

Annonse