Rødgrønn omkamp om trygdeoppgjøret

Publisert: 6. desember 2016 kl 07.43
Oppdatert: 11. januar 2017 kl 23.06

De tre går sammen om forslaget i innstillingen til årets trygdeoppgjør som Stortingets arbeids- og sosialkomité nå har avgitt. Partiene vil gjeninnføre reelle drøftinger mellom staten og pensjonistorganisasjonene og behandle oppgjøret som egen sak i vårsesjonen, finansiert over ymseposten på statsbudsjettet.

Ingen av pensjonistorganisasjonene valgte å signere trygdeoppgjøret da det kom i mai. Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen var «skuffet og forbannet» over en økning i pensjonen på 4.600 kroner, som ifølge regjeringens egne beregninger vil gi samtlige grupper negativ kjøpekraftsutvikling i år.

At regjeringen i vår ikke la fram en egen sak om trygdeoppgjøret for Stortinget ble kraftig kritisert av opposisjonen og pensjonistenes organisasjoner. Reaksjoner ble det også da den bebudede stortingsmeldingen heller ikke kom samtidig med statsbudsjettet i oktober.

Den årlige underreguleringen av pensjonene på 0,75 prosent, i realiteten et fratrekk fra gjennomsnittlig lønnsvekst, gjør at pensjonistene blir hengende etter i år med lav lønnsvekst. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) slo fast overfor NTB tidligere i år at pensjonistene kommer godt ut av denne modellen i gode år.

– Prognosene ser bedre ut for neste år og årene som følger, sa hun.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no