Eldre arbeidstakere presses ut, ifølge advokater. Illustrasjonsfoto.

Foto

Frank May / NTB scanpix

- Slutt på fredningen av seniorer

Publisert: 10. februar 2016 kl 11.14
Oppdatert: 10. februar 2016 kl 11.14

Det var tidsskriftet Kapital som først omtalte denne saken.

Store kuttrunder og mange permitteringer det siste drøye året viser en klar trend, ifølge flere arbeidsrettsadvokater:

– Det er slutt på den tidligere "fredningen" av arbeidstagere over 60 år når det skal kuttes. Jeg tror helt klart dette er effekten av at regjeringen har satt opp aldersgrensen for pensjon, sier Eivind Arntsen i Dalan Advokatfirma til bladet.

Fra og med 1. juli 2015 ble aldersgrensen for stillingsvernet økt fra 70 til 72 år. Interne aldersgrenser ble satt til 70 år. Flere av de største hoved- og interesseorganisasjonene i landet, Virke, NHO, LO og Spekter, advarte den gangen om effekten en slik endring ville få.

Endringene ble satt i verk for å holde arbeidstakere lengre i jobb. Det flere advokater nå melder om, tyder på at det motsatte har skjedd:

Av en rekke årsaker, inkludert gunstige kontrakter og lang ansiennitet, kan den økte aldersgrensen nå gjøre at eldre arbeidstakere blir mindre attraktive å beholde, skriver tidsskriftet.

– Før var det lettere for mange arbeidsgivere å tenke "ja, ja, det er jo bare et par år til pensjonsalder for Per og Kari. De har jo jobbet her i 20 år, så la oss ikke kutte dem nå". Men nå skal Per og Kari være i jobb lenge, og lønnen deres vil øke. Og selv om det er en klisjé å si det, lever vi i en tid hvor endringene skjer så fort at det er viktig å være oppdatert og ha relevant kompetanse. Ikke alle i 60-årene er like oppdaterte, sier Arntsen til Kapital.

Saken fortsetter under annonsen

Arntsen forteller at han behandlet minst ti saker angående eldre arbeidstakere som mener at de ble oppsagt på grunn av alder i 2015. Normalt har han behandlet omtrent én slik sak i året.

Under et møte i advokatnettverket JUC, der rundt 30 advokater fra forskjellige firma deltok, meldte samtlige om samme tendens, skriver Kapital.