EU: Polen blir det nye Ungarn.

Publisert: 6. mars 2017 kl 09.16
Oppdatert: 11. august 2017 kl 16.05

SYNSPUNKT Polen er i ferd med å bli det nye Ungarn i EU. Noen lurer også på om USA blir det neste Polen. Det avtegner seg et bestemt mønster.

Felles for disse tre landene er at maktkåte politikere ikke tåler kritikk. Det gjør ingen, men noen er bedre til å skjule det enn andre.

Når den polske regjeringen kritiseres tar den grep mot massemedias handlefrihet. Donald Trump erklærer massemedia som "folkefiende" siden en av hans rådgivere antagelig har sett et stykke av Mr. Ibsen.

Den polske regjeringen går lenger enn bare slå ned på den 4. statsmakt, pressen. Det gjør også Trump.

Det neste steget er å gå etter den tredje statsmakt, domstolene som skal passe på at den lovgivende og utøvende makt gjør det riktig.

Nå er den polske regjeringen i et krevende maktspill for å få inn sine venner som dommere, særlig i grunnlovsdomstolen, men også andre domstoler.

 Domstolene får ikke offentliggjøre sine avgjørelser før de er "godkjent av presidenten". Journalister nektes adgang til den lovgivende makten i Parlamentet slik at folk ikke skal få vite hva som foregår. Parlamentet har vært nylig okkupert i 28 dager av opposisjonen og  delvis satt ut av spill. Regjeringspartiet Lov og  Rettferdighet, PIS, vedtok statsbudsjettet i et annet rom.

Saken fortsetter under annonsen

Mange mener at rettstaten i Polen er avviklet.

Trump er på samme bølgelengde og det neste vil også bli  angrep på Kongressen dersom mange av hans utnevnelser ikke blir godkjent eller at hans lovforslag stoppe eller endres.

Han klarte seg bra denne uken i sin første opptreden i Kongressen hvor han holdt seg til manus. Men det dagen det butter i mot, kan tonen bli den vanlige.

Så langt er det utviklingen i Polen som er mest bekymringsfull etter at Justis- og rettferdighetspartiet har inntatt de viktigste maktsentre, regjeringskontorene og presidentvervet. Landets sterke mann heter Jaroslaw Kaczynski og leder partiet, men har ingen offentlige verv. Han har også en bakgrunn fra fagforbundet Solidarinosc.

Sosialpolitikken som regjeringen fører er ganske raus og gammeldags. Som gode katolikker er det viktig at mor forblir i heimen. Derfor er barnetrygden blitt vesentlig hevet til  rundt 1000 kroner pr. måned for alle barn etter det førstefødte. Det utgjør 500 zloty og når en netto månedslønn utgjør 3300 zloty skjønner man hva det betyr med tre eller fire barn. Norsk barnetrygd blir da mindre viktig. Forsøket på å forby abort ble slått tilbake, men utgjør en del av den samme familiefilosofien til PIS som har beholdt som oppslutning rundt 37 prosent. Men opposisjonen er splittet og en maktendring er lite sannsynlig.

EU står maktesløse

EU-institusjonene står maktesløse og ser på angrepene på pressen og domstolene, men kan vanskelig gjøre noe. Kommisjonen har sendt flere advarende brev som stort sett overses av den polske regjeringen. Artikkel 7 er det lengste EU kan gå, ved å frata Polen sine stemmer i Rådet der avgjørelsene tas. Men det krever enstemmighet og Ungarns statsminister Orban er forventet å støtte sin åndsfrende i Polen i kampe for et "illiberalt demokrati". Utenriksministeren i Luxembourg sier at Polen kunne ikke blitt medlem dersom de hadde søkt i dag.

Saken fortsetter under annonsen

Utenfor EU kunne man skremme eller tukte reven. Når den er sluppet inn i hønsegården er det for sent.

Knut Arne Sanden
søn 20.02.2022 23:47

Knut Arne Sanden leder LO-kontoret i Brussel. Les alle hans innlegg her.