Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, bak kassa sammen med butikksjef Kathrine Madsen i Kiwi i Hovinveien i Oslo der han presentere innholdet i en stortingsmelding om handelsnæringen.

Foto

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Når kunden alltid har nett

Publisert: 10. desember 2018 kl 09.20
Oppdatert: 10. desember 2018 kl 09.20

Anne-Cecilie Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service og Handel. Les flere av hennes synspunkt her

SYNSPUNKT: Regjeringens offensive stortingsmelding om handelsnæringen har samme tittel som overskriften her. Meldingen, som nylig ble lagt frem, er den første noensinne som er laget med mål om å bidra til å løfte handelsnæringen. Det sier mye om utfordringene næringen står overfor.

Kunden har rett… til en stortingsmelding

Innen handel gjelder det fortsatt at «kunden har alltid rett». Og flere og flere av oss ønsker å handle på nett, ikke nødvendigvis alle produkter, og ikke nødvendigvis hver gang vi handler. Selv om vi har skrekkeksempler fra USA og andre land der netthandelen har skapt butikkdød, er det ikke gitt hvordan balansen mellom nett og fysisk butikk blir i Norge. Trenden tilsier imidlertid at butikken din lever farlig dersom du totalt ignorerer netthandel.

Myndighetenes ambisjon nå er å legge til rette for at handelsnæringen skal utnytte netthandelsmulighetene, og dermed stå bedre rustet til å møte konkurransen fra utenlandske aktører. Det er en viktig og framtidsrettet strategi fra regjeringen, som får drahjelp av budsjettforliket med KrF når den berømte 350-kronersgrensen for moms på kjøp fra utlandet etterhvert forsvinner.

Norske butikker fortjener rettferdige rammer

For NHO Service og Handel er det en kjerne at den norske handelsnæringen får rettferdige rammebetingelser – det være seg om de driver fysisk butikk, nettbutikk eller begge deler. Det motsatte skjer når utenlandske konkurrenter subsidieres. Nordmenn kjøper varer for 22 milliarder årlig over nett fra utlandet. Mye av dette er billige varer fra Kina som har svært rimelig porto, og som i tillegg subsidieres av norske myndigheter ved å slippe moms på varer opp til 350 kroner. Dette er viktig, når halvparten av netthandelen er under denne grensen.

Saken fortsetter under annonsen

I handelsnæringen, som i annen industri, krever innovasjon og nytenkning rom for nye aktører

Det er derfor en milepæl verdt å feire når dette avgiftsfritaket for utenlandske nettbutikker forsvinner i 2020. En rapport som NHO Service og Handel sammen med Grensehandelsalliansen har bestilt fra Menon Economics, anslår at dette vil øke sysselsettingen i Norge med anslagsvis 1.700 årsverk og at staten vil få økte inntekter fra merverdiavgift i størrelsesorden 900 millioner kroner allerede det første året fra 2020 når fritaket fjernes.

I samme åndedrag er det viktig å få redusert særavgifter, som vi har på sukker og drikkevareemballasje. Det er liten tvil om at dette bidrar sterkt til en handelslekkasje som svekker den norske handelsnæringen. Vi kan kalle dette både for en fysisk og en digital grensehandel.

Digital grensehandel

Ett hovedkrav fra NHO Service og Handel til stortingsmeldingen var derfor at vi må få et analysearbeid av handelslekkasjen etter dansk modell. Gledelig er det derfor at regjeringen vil etablere et grensehandelsbarometer med SSB-statistikk både for fysiske butikker og netthandel.

Dette er viktig for varehandel og industri som i år har slitt med blant annet de dramatisk økte sukkeravgiftene – i tillegg til at Norge generelt har et betydelig høyere prisnivå enn i Sverige. Prisforskjellene kan forklares med lønns- og kostnadsnivå, ulike skatter og avgifter, tollvernet på landbruksprodukter og valutakurs. Det er en grense for hvor mye annerledes-land vi kan være uten at det resulterer i tapte norske arbeidsplasser innen handel, som i dag sysselsetter utrolige 380.000 mennesker.

Prisdiskriminering hindrer gründere

Saken fortsetter under annonsen

I handelsnæringen, som i annen industri, krever innovasjon og nytenkning rom for nye aktører. Særlig dagligvarehandelen har fått berettiget kritikk for mangel på like vilkår og priser for aktørene. Her skaper en velkjent og heftig prisdiskriminering nærmest umulige barrierer for nykommere, slik som Kolonial.no og andre. Det bidrar til at maten i Norge for mange oppleves som langt dyrere enn den behøver å være, og at utvalget begrenses.

Svaret fra stortingsmeldingen er at Konkurransetilsynet skal skjerpe innsatsen. Blant annet skal terskelen senkes for hvilke saker som etterforskes. I tillegg skal markedsovervåkingen bli mer omfattende. Igjen dreier det seg om å skape rettferdige rammebetingelser for handelsnæringen – både for veletablerte og nye aktører. Henrik Ibsen hadde muligens rett da han sa om vår næring at: «Det er handelens gang, det går opp for en og ned for en annen». I en tid preget av høye krav til omstilling, og der oppturene og nedturene kommer raskere og raskere, blir det bare enda viktigere at det konkurreres på like vilkår.

Komplett.no og Kolonial.no vs. Alibaba og Amazon

For Norge er handelsnæringen, som består av 72.100 virksomheter og står for hele 10 prosent av verdiene som skapes på land i Norge, helt sentral å sikre fremover. Ingen bransje utenom olje og gass er større. Handelen er i tillegg veien inn i arbeidslivet for mange.

Heldigvis er det fortsatt mange som velger å satse på handel som næringsvei, og heldigvis har vi fremoverlente norske aktører som klarer seg godt i konkurransen med Alibaba og Amazon. Handelsfolket fortjener mer enn gode ord på veien slik at vi andre fortsatt kan glede oss til gode handleopplevelser.

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.