Kommunene bør få en større andel av selskapsskatten for å øke incentivet til å tilrettelegge for næringsutvikling og vekst, skriver Olaf Thommesen i SMB Norge. Bildet: to fiskere på jakt etter skrei utenfor Senja.

Foto

Cornelius Poppe/ NTB Scanpix / Innfelt: Johnny Syversen/SMB Norge

De viktigste ­velferdsskaperne

Publisert: 12. august 2019 kl 09.12
Oppdatert: 14. august 2019 kl 11.29

Det nærmer seg valg og de siste månedene har vi sett politikere dele ut boller på jernbanestasjoner og gå ut i mediene med mer eller mindre gjennomtenkte utspill. Sånn skal det selvfølgelig også være på vei inn i en valgkamp, for det er viktig å få frem forskjellen i de respektive partienes programmer.

Lokalvalg preges ofte av konkrete utfordringer i folks nærmiljø. Skal kommunen prioritere ny barneskole eller nytt sykehjem? Dette er viktige beslutninger som får direkte konsekvens for folks hverdag.

Jeg forundrer meg imidlertid over at det snakkes så lite om næringspolitikk. Ikke minst snakkes det lite om hvordan kommunene kan legge bedre til rette for næringsutvikling lokalt. Det er akkurat som om man ikke forstår at dette også er viktige beslutninger som får direkte konsekvens for folks hverdag.

Vi i SMB Norge representerer bedrifter med opp til 100 ansatte. Det vil i realiteten si omlag 99 prosent av bedriftene i Norge. 

I rundt 70 prosent av landets kommuner består næringslivet så og si utelukkende av SMB’er (små og mellomstore bedrifter).

Alle private arbeidsplasser i disse kommunene befinner seg dermed i SMB-sektoren. Da sier det seg selv at deres evne og vilje til å legge forholdene til rette for disse bedriftene er enormt viktig.

Før sommeren spurte vi våre medlemsbedrifter om hvordan de opplevde relasjonen til sin kommune. 

Saken fortsetter under annonsen

Hele 70 prosent av respondentene svarte at kommunen bør bli mye eller svært mye bedre på næringsutvikling.

Lang saksbehandlingstid og manglende kompetanse ble trukket frem som de klart største utfordringene, tett fulgt av dårlig infrastruktur.

Dette er utfordringer som i all hovedsak må løses lokalt og det må løses av lokale politikere. Derfor er det helt nødvendig at man også løfter frem næringspolitiske spørsmål før valget. 

73 prosent av respondentene i vår undersøkelse tror at kommunen ville lagt bedre til rette for lokal næringsutvikling hvis de fikk et sterkere incentiv til det. Det vil si at lønnsomheten i det blir tydeligere for dem. 

I dag går bare 0,7 prosent av selskapsskatten direkte til kommunen. Konsekvensen av dette kan være at mange kommuner i utilstrekkelig grad prioriterer tilrettelegging for det lokale næringslivet.

Derfor vil vi i SMB Norge foreslå en betydelig økning i andelen av selskapsskatten som tilfaller kommunene.

Vi har tro på at dette vil tydeliggjøre verdien av å tilrettelegge for næringsutvikling og vekst. 

Saken fortsetter under annonsen

SMB’ene er de aller viktigste velferdsskapere og vi mener at de fortjener å bli møtt med større velvilje av det offentlige.

Med en større del av selskapsskatten i potten vil alle være tjent med det – også norske kommuner.