Illustrasjonsfoto. Bedriftsforbundet-leder Olaf Thommessen mener små og mellomstore bedrifter må få mer innflytelse i norsk arbeidspolitikk.

Foto
Cetteup CC / Scanpix

La de små være premissleverandører

Publisert: 7. mars 2019 kl 16.08
Oppdatert: 7. mars 2019 kl 16.08

SYNSPUNKT | I et leserinnlegg 2. mars svarer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på Bedriftsforbundets påstand om at norsk næringsliv er rigget og at det er de minste bedriftene som taper.

Næringsministeren argumenterer godt for at Regjeringen allerede har gjort mye for at hverdagen til landets næringsdrivende skal bli lettere. Jeg er ikke uenig i dette, og på vegne av våre nesten 5000 medlemsbedrifter vil jeg si at det er oppløftende å følge med på det pågående forenklingsarbeidet.

Vi har selv kommet med flere konkrete innspill til denne prosessen, ikke minst når det gjelder det nye og fullstendig feilslåtte tvangsmulktregimet. Vårt krav om nye rutiner for å informere bedrifter om manglende rapportering har nå blitt hørt, og vi er svært glad for at man nå sender ut varsel på SMS. Dette vil føre til at færre bedrifter blir ilagt unødvendig tvangsmulkt. 

Næringsministeren er imidlertid helt uenig i vår kritikk av trepartssamarbeidet mellom Staten, LO og NHO. Derfor ønsker jeg å utdype vårt syn på dette området.

Også vi i Bedriftsforbundet er tydelige på at trepartssamarbeidet spilte en helt sentral rolle i arbeidet med å lose Norge gjennom finanskrisen som rammet store deler av verdensøkonomien for vel 10 år siden. Likevel er det viktig at man ikke blir blind for eventuelle negative konsekvenser, ikke minst når det kommer til en så viktig næringspolitisk sak som sykelønn.

Våre medlemsbedrifter peker gang på gang ut dagens sykelønnsordning som en av de største vekstbremsene. Senest i fjor publiserte vi en undersøkelse som viste at korttidsfraværet koster norsk næringsliv opp mot 36 milliarder kroner i året. For mindre bedrifter med få ansatte fører korttidsfravær til et enormt produksjonstap ettersom de som regel hverken har råd eller mulighet til å hente inn vikarer.

Saken fortsetter under annonsen

Bedriftsforbundet har hvert eneste år løftet frem denne sykelønnsfrustrasjonen blant bedriftseiere, uten at vi har fått den responsen som landets viktigste jobbskapere faktisk fortjener. Hovedgrunnen er at sykelønnsordningen har vært fredet som en forutsetning for den omfattende IA-avtalen – en avtale inngått som en del av trepartssamarbeidet.

Dette er bare ett av mange eksempel på saker hvor store sterke samfunnsaktører som LO og NHO, med hjelp av staten, trumfer igjennom saker uten å lytte til småbedriftene. Vi mener det nå er på tide å la de mindre virksomhetene få lov til å definere premissene for norsk næringsliv, og vi tror at dette er noe alle er tjent med i lengden.

Allerede i dag skapes to av tre nye arbeidsplasser i privat sektor i de mindre bedriftene. Tenk hvordan det kunne sett ut om man fjernet enda flere hindre og tidstyver i bedriftshverdagen.

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.