Generasjonene kan ha en ulik tilnærming til drikkekultur på jobben.

Foto

Igor Sapozhkov | Dreamstime.com

Drikkekultur på arbeidsplassen

Skal du være med på leken, må du tåle steken – eller?

Publisert: 19. mars 2019 kl 21.06
Oppdatert: 20. mars 2019 kl 08.54

Kan vi, og hvordan skal vi, si ifra dersom vi opplever en drikkekultur på arbeidsplassen som ikke kjennes helt grei? Det vanligste rådet går på at det er riktig å si ifra dersom noe oppleves som ugreit. Men det er kanskje lettere sagt enn gjort?

Som nyutdannet, nyansatt og med et ønske om å få en pangstart på karrieren strekker vi oss langt for å lykkes.

Å forstå de sosiale kodene og tilpasse oss det sosiale miljøet er vel så viktig i arbeidslivet som å følge de formelle kodene.

Og kanskje følger vi de sosiale kodene selv om de går utover våre egne verdier og valg – fordi vi vil prestere. Fordi vi ikke vil gå glipp av muligheten til å gjøre suksess. Om du som leder ønsker at de unge skal være med å skape dagens og fremtidens bedriftskultur, må du gå foran og være tydelig på at du er villig til å lytte.   

I vår dialog med ansatte i konsulentbransjen løftes det frem to begreper som er viktig både for arbeidstaker og arbeidsgiver: helse og prestasjon. Samtidig opplever vi at generasjonene kan ha en ulik tilnærming til dette. Dilemmaet som de fire siviløkonomene tar opp over, kan tyde på at holdningen til alkoholbruk kan være en slik kontrast vi begynne å snakke om i norsk arbeidsliv.

Å snakke om drikkekulturen i arbeidsmiljøet er ikke det samme som å si at vi skal slutte å drikke sammen.

Som leder har du det overordnede ansvaret for å legge til rette for et arbeidsmiljø som ivaretar helse prestasjon og gode relasjoner blant de ansatte. Da må du også gå i dialog med dine ansatte for å få en felles forståelse av hvordan vi vil ha det hos oss. Men det bidrar til å tydeliggjøre de forventningene dere har til hverandre og kan bidra til åpenhet og tillit – som igjen kan gjøre det lettere for medarbeidere å være med å utforme den bedriftskulturen de er en del av.

Som nyutdannet, nyansatt og med et ønske om å få en pangstart på karrieren strekker vi oss langt for å lykkes

Saken fortsetter under annonsen

Så kjære leder – lytter du til dine unge medarbeidere? Får unge lov til å være med å definere kulturen på egen arbeidsplass, eller forventes det at de tilpasser seg den kulturen som allerede er etablert?

Kanskje spør du deg selv hvorfor du som leder skal bruke tid på dette? Vi vet svaret. Gevinsten er, økonomisk, åpenbar for arbeidsplassen. I tillegg sparer samfunnet helse- og velferdsutgifter og enkeltmennesker bedrer sin livskvalitet.

Det er rett og slett kostnadseffektiv å snakke om drikkekulturen på jobb.

En rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse i 2018 på oppdrag for Akan, viser at arbeidslivet i Norge taper minst 1,1 milliard kroner årlig ved ikke å forebygge rus- og avhengighetsproblematikk.  

Tallenes tale er klar: Undersøkelser gjennomført av Folkehelseinstituttet viser at 11 prosent oppgir å ha vært mindre effektive på jobb på grunn av alkoholbruk dagen før, de siste 12 månedene. Av disse, svarer 24 prosent at de fikk gjort omtrent halvparten eller mindre enn hva de bruker å gjøre i løpet av en arbeidsdag. 20 prosent oppgir også å ha vært bekymret for en kollegas alkoholbruk de siste 12 månedene.

Undersøkelsene viser også at to av tre norske arbeidstakere ønsker at arbeidsgiver har retningslinjer for alkoholbruk i jobbsammenheng utenom arbeidstiden.

Dine unge nyansatte er virksomhetens framtid. Vi tror de fire i eksemplet over gjør sin arbeidsgiver en tjeneste om de våger å si i fra – og vi tror arbeidsgiver har alt å vinne på å lytte.

Elisabeth Ege (58) er direktør ved Akan Kompetansesenter. Stian Fjerdingen (30) er rådgiver ved Akan kompetansesenter.

Saken fortsetter under annonsen
Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.