Foto

iStock

6 ledelsesråd til styrer

Publisert: 23. juni 2020 kl 09.39
Oppdatert: 23. juni 2020 kl 09.39

Frode Solberg er styreekspert på Handelshøyskolen BI. 

SYNSPUNKT. Styrene i norske små-og mellomstore bedrifter må nå være seg sitt ansvar bevisst gjennom aktiv ledelse i hele virksomheten, og evne og se utover den akutte tilstanden for å finne frem til strategier for lønnsomhet på lengre sikt basert på kundenes behov.

Fokus på kostnadskutt er alltid viktig, men det må ikke gå på bekostning av å levere det beste til kundene gjennom et tydelig verdiskapingsfokus. Kostnadskutt fremfor verdiskaping uten en helhetlig strategi blir en «over hals og hode-tilnærming», hvor sannsynligheten for å mislykkes er stor.

Underliggende motiver under dekke av korona finnes det nok av eksempler på i denne, som i andre krisetider. Det tjener ikke organisasjonen i et litt lengre perspektiv enn «inneværende år». Det er ingen tvil om at det som er mest lønnsomt for enhver virksomhet er å bygge virksomheten ut i fra å skape verdier for kundene.

Digitaliseringens forbannelse?

Det heller ikke slik at alt som kan digitaliseres nødvendigvis bør og må det. Det er selvsagt fristende å ty til et digitaliseringsløft i organisasjonene, siden det i lys av Koronakrisen virker å være en viss aksept for det.

Det er styrets ansvar å sørge for en balansert tilnærming, som ivaretar et lengre perspektiv.

Saken fortsetter under annonsen

Digitalisering er til syvende og sist bare et spørsmål om verktøy og teknikker for å gjøre leveranser annerledes og forhåpentligvis bedre etter ønske fra kundene.

Lederutvikling må få fokus

Utvikling av bedre ledelse i virksomheten i tråd med utfordringer på kort og lang sikt er vel så avgjørende som kostnadskutt og digitalisering.

Et godt styre vil, spesielt i små-og mellomstore bedrifter, også være en vel så viktig ressurs som kan gi positive utslag på bedriftene bunnlinje fremover varierende, faglig godt funderte lederutviklingsprogrammer.

Styrets rolle i utviklingen av god ledelse, lederstøtte og pådriver for strategisk retning er underkjent, men lett tilgjengelig. Det handler ofte om å vise evne og vilje til å ta de i bruk.

Noen enkle råd til bedriftens styre

1.      Sett fokus på styret – Har selskapet et styre som kan løfte det opp og frem i den nye hverdagen?

Saken fortsetter under annonsen

2.      Fokuser på utvikling og utøvelse av god ledelse i alle ledd – Har selskapet en lederkompetanse som matcher utfordringene fremover?

3.      Få perspektiv og ny kunnskap på hvilke verdier kundene forventer fremover – Har selskapet oppdatert kunnskap om kunder og det «nye» markedet?

4.      Sett fokus på hvordan selskapet skal utforme virksomheten og legge strategier i det «nye bildet» - Dropp fokuset på digitale løsninger inntil selskapet vet hvordan det skal se ut og hvordan det skal komme dit!

5.      Få inn ny og tidsriktig kompetanse i styret som kan bidra til å løfte selskapet inn i morgendagen - Få fokus på kompetanse fremfor erfaring!

6.      Sett i gang nå – det er ingen tid å miste!