Ledere som prioriterer relasjoner er bare enda viktigere når mye av kommunikasjonen foregår gjennom en skjerm, skriver Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

Foto

iStock

Synspunkt

Å lede foran PC-skjermen

Publisert: 16. desember 2020 kl 10.19
Oppdatert: 16. desember 2020 kl 10.27

Audun Ingvartsen er forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

SYNSPUNKT. Når kontoret ligger lett tilgjengelig i lommen sparer vi både tid og ressurser. Vår ferske undersøkelse viser imidlertid at pandemien har skapt en bevisstgjøring på hvor avhengig vi er av å møtes ansikt til ansikt. Hvordan kan ledere best kan håndtere den digitale hverdagen?

Norske ledere har et stort ansvar nå, og jeg har noen klare råd:

  • Spør om hverdagen til hverandre. Oppretthold det sosiale miljøet selv om vi ikke kan møtes fysisk.

  • At flertallet ønsker å videreføre hjemmekontor tyder på at koronapandemien vil fortsette å prege hverdagen vår – også når vi får på plass en vaksine og samfunnet kan åpne opp igjen. Ledere på norske arbeidsplasser bør derfor være forberedt på dette.

  • Når vi mister kulturen for å møte hverandre mister vi også noe av det mellommenneskelige. Vi må allikevel tilpasse oss en digital tidsalder. Da trenger vi ledere som prioriterer relasjoner. Det blir desto viktigere når kommunikasjonen mer enn før foregår gjennom en skjerm.

Lederne utarbeider en egen undersøkelse rettet mot beslutningstakere innen politikk, media og næringsliv. I denne kommer det frem at digitale verktøy blir en stadig større del av vår hverdag. 65 prosent uttrykker at de har brukt nye digitale virkemidler som følge av koronapandemien. 90 prosent svarer at virksomhetens digitale kompetanse har økt som følge av pandemien.

Med koronapandemien har digitale plattformer gått fra å være et praktisk alternativ til å bli et nødvendig verktøy. Vi er ikke lenger operative, hverken i jobbsammenheng eller sosialt, uten digitale møteplasser.

Den store utfordringen ligger altså i hvordan vi kan opprettholde et sosialt samhold når samfunnet digitaliseres

Saken fortsetter under annonsen

Hele to av tre høyt utdannede uttrykker at de ønsker å fortsette med hjemmekontor når samfunnet åpner opp igjen. Mange peker på at fleksibilitet og muligheten til å styre egen hverdag er høyt verdsatt. Det bringer utvilsomt med seg fordeler. Alle som er vant til å jobbe på kontor trenger ikke lenger å være stedbunden, vi får mer autonomi til å styre vår egen hverdag og hver enkelt slipper å pendle til arbeidsplassen.

Allikevel må vi erkjenne at digitaliseringsbølgen kan ha noen ulemper. Hele 83 prosent av respondentene i en undersøkelse fra Respons Analyse svarer at de savner det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen. Funnene fra vår egen undersøkelse tyder på det samme. En overveiende majoritet trekker frem manglende personlig kontakt med ansatte og medarbeidere som en vesentlig utfordring.

Manglende digital kompetanse, mangel på kunnskapsdeling og utfordringer med å holde oversikt over effektiviteten er også en del av bildet, men den store utfordringen ligger altså i hvordan vi kan opprettholde et sosialt samhold når samfunnet digitaliseres. Digitale møteformer er eksempelvis lite egnet for å gjennomføre forhandlinger. Når vi ikke fysisk kan møte hverandre blir det vanskelig å registrere motpartens signaler.

Ordene vi sier utgjør om lag 30 prosent av all kommunikasjon. Det betyr at hele 70 prosent av kommunikasjon foregår gjennom ikke-verbale signaler som kroppsspråk. Mye av kommunikasjonen faller altså gjennom når vi ikke lenger kan møtes fysisk. Derfor bør ledere prioritere å fortsatt møtes fysisk, selv når pandemien har bevisstgjort oss på fordelene ved å møtes digitalt.

Til tross for at nordmenn har rykte på seg for å være noenlunde reserverte blir aldri Teams, Zoom og Facetime fullverdige alternativ til å møte hverandre. Vi har alle behov for å skape, utvikle og ivareta relasjoner med andre mennesker.

Nå mer enn noen gang tidligere trenger vi ledere som prioriterer relasjoner. Det blir bare enda mer viktig når mye av kommunikasjonen foregår gjennom en skjerm.

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

Saken fortsetter under annonsen
Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
synspunkt@dagensperspektiv.no.