Redaktørforeningens avslag på medlemssøknaden fra Helge Lurås, redaktøren av nettavisen Resett, innskrenker ikke hans ytringsfrihet, skriver leder Hanna Relling Berg i Redaktørforeningen.

Foto

Heiko Junge, NTB

Feil om Norsk Redaktørforening

Publisert: 19. oktober 2020 kl 09.08
Oppdatert: 19. oktober 2020 kl 09.56

Hanna Relling Berg er leder av Norsk Redaktørforening.

SYNSPUNKT. I en lederartikkel i Dagens Perspektiv 16. oktober, hvor temaet er at «Frykten for å krenke settes høyere enn ytringsfriheten», skriver redaktør Magne Lerø blant annet at: «Norsk Redaktørforening nekter at redaktøren av den innvandringskritiske nettavisen Resett, Helge Lurås, får bli medlem. Det hjelper ikke om han framover vil forplikte seg på Vær varsom-plakaten. De vil ikke være med på at dette har noe med ytringsfriheten å gjøre. Deres avslag føyer seg imidlertid inn i rekken av eksempler på at ytringsrommet blir trangere. Redaktørene har innført «no platforming» i sin egen organisasjon.»

Det krever en kommentar. For det første: Norsk Redaktørforening har vært og vil alltid være en kompromissløs forsvarer av ytringsfriheten. Vi jobber daglig for å styrke og utvide ytringsrommet.

Norsk Redaktørforening har vært og vil alltid være en kompromissløs forsvarer av ytringsfriheten

For det andre: Helge Lurås’ ytringsfrihet reguleres heldigvis ikke av Norsk Redaktørforening, men av norsk lov. Norsk Redaktørforening vurderer imidlertid, ut fra våre egne vedtekter, hvorvidt en søker oppfyller kriteriene for å bli medlem. At et slikt vedtak skulle begrense eller utvide søkerens ytringsfrihet faller på sin egen urimelighet.

For det tredje: Vi har selvsagt ikke innført «no platforming» i Norsk Redaktørforening. Helge Lurås’ og Resetts politiske standpunkter var aldri noe tema under styrets behandling av hans medlemssøknad.

Jeg minner for øvrig om at Hans Rustad og Øyvind Thuestad i Document.no er medlemmer hos oss. Vårt sekretariat har jevnlig bistått redaksjonen i ulike spørsmål. I parantes kan vi også nevne at vi utfra prinsipielle betraktninger bisto med støtteskriv til Human Rights Service da de ble bøtelagt for å ha publisert bilder fra Oslo sentrum.

Annonse

Vår holdning til ytringsfrihet er prinsipiell. Nå driver vi ikke «benchmarking» av søkere eller medlemmer, men dersom avslaget overfor Helge Lurås hadde noe med politikk å gjøre, så ville det vært nokså ulogisk at Hans Rustad ble medlem. Det er imidlertid verdt å nevne at Rustad hadde journalistfaglig bakgrunn.

Norsk Redaktørforening ønsker medlemmer fra et bredest mulig sjikt av meninger og synspunkter. Vi vurderer imidlertid søknader ut fra de kriteriene som trekkes opp i vedtektene. De er ikke politiske, men faglige.

 

 

 

 

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
synspunkt@dagensperspektiv.no.
 
 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no