Foto

iStock/FreddyTb

La Oljefondet gjøre jobben sin

Publisert: 16. mars 2020 kl 08.25
Oppdatert: 16. mars 2020 kl 08.25

Nina Riibe er leder i Econa.

SYNSPUNKT. Da politikerne satte inn de første innskuddene i Oljefondet i 1996 trodde de nok ikke at fondet skulle vokse til det nivået vi ser i dag, og forhåpentligvis høyere nivåer i fremtiden.

Når politikere fra flere partier diskuterer om det er mulig å bruke Oljefondet som en del av den politiske verktøykassa, er det god grunn til å minne om formålet med fondet.

Ansvarlig og langsiktig forvaltning

Formålet med Oljefondet er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene i Nordsjøen, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Fondet er altså ikke et verktøy for noen av fløyene på Stortinget.

Også sentralbanksjefen minnet om dette i sin årstale. Stortinget har allerede bestemt at fondet ikke skal investere i noen type selskaper. I tillegg har fondet selv en strategi på ansvarlig forvaltning der de tar hensyn til bærekraftig vekst. De stiller tydelige forventninger til barns rettigheter, FNs bærekraftsmål, menneskerettigheter, skatt og åpenhet, anti-korrupsjon, bærekraftig bruk av havet og mer til. Oljefondet klarer seg med andre ord fint uten politikerne.

Saken fortsetter under annonsen

Etikk og bærekraft lønner seg

I Econa vet vi at det er mer lønnsomt å investere i selskaper der bærekraft er en sentral del av forretningsstrategien. Vi vet at det er mer lønnsomt å investere i selskaper som setter etikk og moral høyt. Dette er også prinsipper som Oljefondet legger til grunn når de investerer, fordi det allerede er lønnsomt.

Økonomer styrker Norge, norsk næringsliv og frivilligheten. De forvalter enorme verdier og realiserer store og små prosjekter, hver eneste dag.

Kunnskap om økonomi er helt grunnleggende for verdiskaping, for håp og fremtidstro, og for bærekraftig fordeling av ressurser og velferd.

Vi tviler ikke på politikernes ønske om å gjøre verden til et bedre sted gjennom å bruke Oljefondet som et politisk verktøy. Men vi vet helt sikkert at resultatet blir bedre om økonomene kan gjøre det de er best på.

Politikere beslutter retningen. Økonomene er nøkkelen til å ta det grønne skiftet ut i markedet, og økonomene sørger for lønnsomheten.