I Oslo rådhus jobber det stadig flere byråkrater. Hvorfor trenger Oslo kommune flere offentlig ansatte enn ­Stockholm, som er en dobbelt så stor by? spør Stein Lier-­Hansen i Norsk Industri.

Foto

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Offentlig sektor må bygges ned!

Publisert: 20. mai 2020 kl 08.20
Oppdatert: 11. november 2021 kl 11.23

Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen.

SYNSPUNKT | Mange bransjer har en tung og omfattende oppoverbakke foran seg, før ting blir normalisert. Flere bedrifter vil med sikkerhet bukke under. Dermed vil arbeidsløsheten kunne forbli høy, etter at Norge i årevis knapt har hatt noen arbeidsløse.

Men vi må huske følgende: Tre fjerdedeler av verdiskapingen i Norge finner sted i privat sektor.

Offentlig sektor finansieres av skattepenger. Ingen i det offentlige kan føle seg trygge når det går dårlig i det private. Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom privat og offentlig. Og det blir nå helt avgjørende for den fremtidige verdiskapingens vilkår at vi innretter samfunnet mer effektivt enn det vi til nå har gjort.  

For stor offentlig sektor

Gjennom mange tiår har vi bygget opp det offentlige til et nivå knapt noe annet land kjenner. Ingen industriland har høyere andel offentlig ansatte enn Norge.

Vi har tre forvaltningsnivåer, vi har direktorater og departement for nær sagt hva det skal være, vi er omgitt av tilsyn og fylkesmenn og et stort antall andre, offentlige institusjoner som har ett for øye: Kontrollere privat sektor.

Annonse

Ingen i det offentlige kan føle seg trygge når det går ­dårlig i det private

Slik kan vi ikke fortsette. Og de som måtte mene at jeg her er på ville veier, bør ta seg tid til å lese Produktivitetskommisjonens anbefalinger. Professor Jørn Rattsø og hans kolleger var helt samstemte på at offentlig sektor har vokst seg for stor i Norge.

Det går trutt med effektivisering og modernisering. Som nasjon sakker vi akterut hva angår produktivitet. Kun eksportindustrien fikk av kommisjonen ros for evne til omstilling og produktivitet.

Det handler om skattetrykket

Vi må ta inn over oss at det i fremtiden ikke vil være mulig for et skadeskutt norsk næringsliv å betale de skattene som en forvokst offentlige sektor krever. I årene med Jens Stoltenberg og Erna Solberg som regjeringssjef, har offentlige utgifter formelig eksplodert. Fristelsen til å bruke oljepenger har vært stor for dem begge. Disiplin i utgiftsveksten har vi sett fint lite til. Når krisehåndteringen er over, må vi se en helt annen innstilling fra det politiske Norge.

Norge må kutte, redusere og bygge ned offentlig sektor.

Hvis vi begynte med å kutte 400 milliarder kroner på statsbudsjettet, vil vi fortsatt ha like mye penger å rutte med som Sverige, med dobbelt så mange innbyggere som oss.

Annonse

Dersom vi tok 400 milliarder til, ville vi vært på samme nivå i offentlig pengebruk som Finland. De har like mange innbyggere som Norge.

Kommunale utfordringer

Også kommunalt er det behov for innsparinger. Kommunesektoren er oppblåst og nedtynget av gjeld. Gir det noen mening at Oslo har vesentlig flere offentlig ansatte enn Stockholm, som er en dobbelt så stor by? Selvsagt ikke.

Og hvorfor skal alltid lokale ordførere true med at det er tilbudet til innbyggerne som må kuttes, hvis ikke friske penger kommer? Hva med å se på hvordan man i det offentlige er organisert, hvordan jobben gjøres? Det er jo der private bedrifter finner sin redning.

Selv med et kutt på 10-15 prosent fra dagens nivå, vil Norge fremdeles ha en stor og tung offentlig sektor. Men da er vi i alle fall på rett vei. En slik innretning på politikken vil tvinge frem digitalisering og produktivitetsutvikling som vi trenger nå mer enn noensinne.

Norske særskatter må bort

Denne våren har vi sett regjeringen legge frem pakke etter pakke for å redde bedrifter og bransjer som følge av den tvungne nedstengingen. Dette vil fortsette lenge. Innbetalinger til det offentlige er skjøvet på for å ikke knekke næringslivet.

Annonse

Norge må kutte, redusere og bygge ned offentlig sektor

Det er på tide å gjennomgå alle skatter og avgifter som betales inn av næringslivet. Første prioritet bør være å luke bort alt som gjør norske bedrifter mindre konkurransedyktige internasjonalt.

Norske særskatters tid er definitivt forbi.

Og så er det dette: Vi har nå i snart syv år hatt en borgerlig regjering som – i løpet av disse årene – ennå ikke har kvittet seg med formuesskatten. Denne særnorske skatten på norske, personlige eiere, må bort!

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Finn ledige stillinger på lederjobb.no