TINE var det norske selskapet som kom best ut av årets omdømmeundersøkelse fra Ipsos, skriver Janne Log er daglig leder i Samvirkene.

Foto

Gorm Kallestad, NTB

Omdømmevinnerne

Publisert: 20. oktober 2020 kl 10.33
Oppdatert: 20. oktober 2020 kl 10.41

Janne Log er daglig leder i Samvirkene.

SYNSPUNKT. I Norge er det samvirkeeide eller statlig eide selskaper som har best omdømme. Globalt øker merkevareverdien til teknologigigantene, til tross for omfattende og alvorlige anklager.

I forrige uke slapp Ipsos resultatene fra årets store omdømmeundersøkelse. Vinnere er: TINE, NRK, Coop, Gjensidige og Felleskjøpet. Dette er de norske selskapene som leverer best på forventninger og som har best relasjoner til omverdenen.

De fem vinnerne har til felles er at de har samvirkebakgrunn, er samvirkeeid eller statlig eid. Dette er eierskap nordmenn forbinder med motstandsdyktighet i dårlige tider, varige og trygge arbeidsplasser og kunnskap og kompetanse i Norge (Ipsos).

For kort tid siden slapp Brand Z sin årlige rangering over de internasjonale merkevarene. Globalt er dette de sterkeste merkevarene; Amazon, Apple, Microsoft, Google og Visa. De globale teknologimerkevarene fortsetter å øke kraftig i verdi.

Vinneren Amazon har nå en merkeverdi på 4.000 milliarder kroner, som er en økning på 32 prosent sammenlignet med i fjor. Teknologimerkevarene er lite påvirket av anklager om misbruk av markedsmakt og det faktum at de de fire store måtte møte i den amerikanske kongressen og svare på alvorlige anklager.

I kongressen måtte Apple svare på anklager om at Apple gjennom Appstore bestemmer hvilke apper som får plass på iphonen og at de gjennom egen betalingsløsning får 30 prosents av alle salg. Google måtte svare på anklager om at de favoriserer egne og partneres søkeresultat. Og Amazon måtte svare på anklager om at de samler inn og bruker brukerdata til å lage egne tilbud og på den måten presset andre aktører ut av markedet. Amazon beskyldes dessuten for at de for å betale de ansatte lav lønn og gir de ansatte nulltimerskontrakter.

Saken fortsetter under annonsen

Jeg kan ikke se for meg at et norske selskap hadde tålt så alvorlige anklager uten et betydelig fall i omdømme. Facebook, som er beskyldt for å kjøpe opp konkurrenter og spre falske nyheter, har hatt et lite fall i merkevareverdien. I år kom de på 8. plass mot 6. plass i 2019. Men dette er også et lite fall, gitt omfanget og innholdet av anklagene.

Jeg kan ikke se for meg at et norske selskap hadde tålt så alvorlige anklager uten et betydelig fall i omdømme

Den største trenden internasjonalt er at nå kommer de asiatiske merkene for fullt. Tidligere har de globale merkevarekåringene vært dominert av amerikanske og vest-europeiske merker. I årets BrandZ rangering er 21 av de 100 mest verdifulle merkevarene asiatiske.

Globalt blir det tøffere og tøffere å konkurrere i merkevareracet. Nå er det bare de kinesiske teknologigigantene som er sterke nok til å konkurrere med de amerikanske. Og de sterkeste er foreløpig uberørt av anklager om markedsmakt.

I Norge aksepterer vi langt mindre av de beste. Vi er på vei inn i en ny krise og resesjon. Oljeprisen har falt dramatisk, de offentlige utgiftene eksploderer og arbeidsledigheten er stigende.

Casestudier gjort av et av FNs forskningsinstitutter viser at finanssamvirker kom seg bedre gjennom finanskrisen enn andre selskap. Samvirkeeide finansselskap økte antallet ansatte.

En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse underbygger denne konklusjonen. I rapporten «Organisasjonsformer og eierskap» heter det at samvirker er eierskap som er motstandsdyktig mot dårlige tider og sikrer arbeidsplasser i nedgangstider.

Saken fortsetter under annonsen

Selskap med bredt, langsiktig og nasjonalt eierskap står sterkt i Norge

Det er lenge siden det har vært så viktig med et solid innslag av eierskap som ikke bidrar til økende ulikhet, motstandsdyktighet mot dårlige tider og det å sikre arbeidsplasser. Derfor er det all grunn til å glede seg over funnene fra årets Ipsos undersøkelse.

Selskap med bredt, langsiktig og nasjonalt eierskap står sterkt i Norge. Det lover godt for norsk konkurranseevne og den norske modellen.

 

 

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
synspunkt@dagensperspektiv.no.