Foto

REUTERS/Regis Duvignau / NTB

Publisert: 13. september 2021 kl 10.34
Oppdatert: 13. september 2021 kl 10.45
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Reiseliv1 og Convenience gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

Det politikerne ikke er opptatt av

Lørdag listet Klassekampen opp 16 saker de hevdet den rødgrønne grasrota krever blir sentrale i den kommende regjeringserklæringen «Soria Moria 3».

De tar for gitt at de rødgrønne kan utrope seg til valgets vinner en gang etter kl 21 i dag.

Ingen av de 16 sakene handler om verden utenfor Norge.

Klimasaken ligger på grensen, men i valgkampen er dette primært blitt en sak om hvem som skal betale regningen for økte C02-avgifter og nedbygging av oljeindustrien.

Det er riktignok ulike interesseorganisasjoner Klassekampen har snakket med. Men de treffer godt på hva som har vært de viktigste temaene i årets valgkamp.

Det er ikke noe nytt av året at det som handler om folks lommebok får stor oppmerksomhet. Politikk er interessekamp.

De rødgrønnes kamp mot forskjell-Norge er blitt en kamp for bedre materielle vilkår for dem som tjener minst.

Saken fortsetter under annonsen

Målet blir dermed å øke den samlede materielle levestandarden i Norge. Ingen snakker om at vår levestandard tilsier et energiforbruk som ikke er bærekraftig.

MDG gjorde det tidligere. De har knapt nevnt det i år.

De rødgrønne burde supplert kampen mot økte forskjeller med å understreke at vi i Norge ikke skal bli rikere materielt sett eller øke vårt energiforbruk.

Koronapandemien ble ingen viktig sak i valgkampen. De borgerlige maktet ikke å få fram at Norge har håndtert pandemien bedre enn de fleste land.

Opposisjonen lot saken ligge fordi de har vært usikre på hvordan kritikk av regjeringen vil slå ut i velgergruppen.

Det blåser en sterk digitaliseringsvind over verden. Politikerne er unisont positive til digitalisering. De er i forsvinnende liten grad opptatt av skadevirkningene av digitaliseringen.

Det digitale skiftet blir sett på som noe uunngåelig. Det er bare å følge med på ferden.

Saken fortsetter under annonsen

I en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift peker Paul Chaffey (H) på at «ingen etablerte politikere ønsker å framstå som teknologinegative».

Professor Gunn Enli peker på at det knapt finnes teknologisk motstemmer i det politiske landskapet.

Lena Lundgren etterlyser i Morgenbladet politikere som vil jobbe for digital selvråderett.

Hun advarer mot å la de store internasjonale teknologigigantene som Facebook og Google for eksempel,  fange oss fullstendig i den oppmerksomhetsøkonomien de inviterer oss inn i.   

Facebook er ikke politikk for politikerne. Det er en kanal de kan benytte for å nå ut med eget budskap til velgerne. Derfor har de en grunnleggende positiv holdning til Facebook.

Motforestillingene ser ikke ut til å strekke seg lenger enn til å mene at Facebook bør betale mer skatt.

Facebook er blitt så mektig og upålitelig at de i USA planlegger å ta grep for å redusere selskapets makt.

Saken fortsetter under annonsen

Her i landet lever vi godt med at det offentlige flytter stadig mer av sin informasjon til innbyggerne inn på Facebook som i økende grad ses på som en trussel mot demokratiet.

Venstresiden som er opptatt av å begrense kapitalmaktens innflytelse over individer og samfunn, er påfallende tafatte når det gjelder å ta styring over digitaliseringen.

Politikere bør ikke la det skure og gå lenger. De må sette digital selvråderett på agendaen for å hindre at vi blir hjelpeløse brikker i de globale gigantenes kommersielle fangarmer.