«Hverdagsnæringslivet», som frisøren på hjørnet, den lokale rørleggeren eller veikroen du passerer på vei til hytta er dårlig represntert på Stortinget, mener Kristin Hofstad i SMB Norge.
Foto
Ivan-balvan / iStock
Synspunkt

En plass rundt bordet

Publisert: 30. august 2021 kl 08.00
Oppdatert: 30. august 2021 kl 08.00

Kristin Hofstad er konstituert administrerende direktør i SMB Norge.

SYNSPUNKT. Om noen uker er det valg og vi får alle være med og avgjøre hvordan Stortinget skal se ut de neste fire årene.

I SMB Norge er vi naturlig nok spent på hva den nye sammensettingen vil innebære for «vår sektor», landets små og mellomstore bedrifter. For selv i en stortingsperiode som ikke preges av globale pandemier vil det naturlig nok bli tatt en mengde beslutninger på Løvebakken som får store konsekvenser for hverdagen til landets små og mellomstore bedrifter.

Mangler forståelse

Når vi snakker med medlemmene våre så får vi ofte høre at beslutningstakere, både sentralt og lokalt, ser ut til å mangle forståelse for de praktiske konsekvensene av enkelte avgjørelser som blir tatt. Man opplever ofte at politikere og byråkrater ikke forstår hvordan hverdagen ser ut for de mange småbedriftseierne landet rundt, som skaper og opprettholder både sine egne og andres arbeidsplasser.

Hvis dette stemmer så er det fryktelig synd, all den tid SMB-sektoren utgjør 99 prosent av norsk næringsliv, står for rett under halvparten av verdiskapingen og etablerer to av tre nye jobber i privat sektor. Man skulle jo tro at en så viktig sektor var svært godt representert i de rommene hvor avgjørelser som omhandler dem ble tatt. Det er imidlertid ikke tilfelle.

Blir vi representert?

Annonse

Den siste tiden har vi i SMB Norge gjort en enkel kartlegging av toppkandidatene i årets stortingsvalg, samt de som ifølge ekspertene har en relativt stor sjanse for å bli valgt inn fra dagens stortingspartier i hver valgkrets. Vi har sett på deres arbeidserfaring og stilt oss spørsmålet; hvor mange av disse har egentlig drevet egen bedrift eller vært daglig leder i en bedrift?

Med andre ord, hvor mange av dem har selv erfart hvor vanskelig det er å komme seg over alle hindrene som dukker opp i en småbedriftseiers hverdag? En nyttig erfaring må man vel kunne si, dersom målet er å øke sektorens bidrag til verdiskapingen her i landet.

Man opplever ofte at politikere og byråkrater ikke forstår hvordan hverdagen ser ut for de mange småbedriftseierne landet rundt

Av totalt 266 kandidater som ble kartlagt er det kun 51 som har drevet egen virksomhet, og svært mange av disse har da drevet gårdsbruk. Jeg har enorm respekt for den viktige jobben gårdbrukere gjør innenfor det jeg vil beskrive som krevende rammebetingelser, men i akkurat denne sammenhengen faller de litt utenfor det vi pleier å kalle «hverdagsnæringslivet», som frisøren på hjørnet, den lokale rørleggeren eller veikroen du passerer på vei til hytta.

Det som kjennetegner «hverdagsnæringslivet» er at de gjerne har få eller ingen ansatte. Daglig leder må ofte fungere som både regnskapsavdeling, HMS-ansvarlig og vaskehjelp, i tillegg til å stå for store deler av det fakturerbare arbeidet. Sånn er virkeligheten for de aller fleste i norsk næringsliv. Du kommer sannsynligvis aldri til å lese om dem i Dagens Næringsliv eller noen av de andre næringslivsmediene, men selv om de er små så er de mange og til sammen utgjør de selve ryggraden i norsk økonomi.

Ikke en viktig erfaring?

Vi skulle gjerne sett at situasjonen var annerledes. At partiene selv prioriterte å få inn kandidater som kjenner flaskehalsene og vet hvor skoen trykker, for å bruke noen åpenbare klisjeer. Politikerne skal forvalte våre felles verdier, og når nesten halvparten av fellesskapets årlige inntekter kommer fra SMB-sektoren så tenker jeg det må være i alles interesse at de er godt representert rundt bordet hvor beslutninger blir tatt.

Annonse

For oss er det viktig at beslutningstakere på alle nivåer i forvaltningen har en grunnleggende forståelse for hva det vil si å drive egen virksomhet. Konklusjonen er imidlertid at denne type erfaring ikke ble vektlagt i nevneverdig grad da nominasjonskomiteer rundt omkring i Norge gjorde sine valg. Noen steder er verre enn andre, og aller verst er det i Østfold, hvor vi ikke kunne se at noen av de 14 toppkandidatene har erfart hvordan det er å drive en bedrift. Her har man en åpenbar jobb å gjøre før neste korsvei. 

Godt valg når den tid kommer!

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
synspunkt@dagensperspektiv.no.
 
 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no