Ledelse er energi − og krever energi, skriver Håkon Lutdal. 

Foto

iStock/RyanKing999

Leder, vær deg selv!

Publisert: 17. desember 2021 kl 15.54
Oppdatert: 29. desember 2021 kl 08.53

Håkon Lutdal er tidligere yrkesoffiser. Han har vært kommunaldirektør, administrerende direktør og landslagssjef i friidrett.                                                                                                           

SYNSPUNKT. Medarbeiderne er i høyeste grad med i det komplekse samspillet som kalles ledelse. Selv om ledelse i første rekke er utøvelse av en rekke funksjoner og derfor kan læres, er visse egenskaper sentrale hos gode ledere, som:                                                                                                                       

 • integritet

 • interesse for mennesker                                                                                               

 • ambisjoner                                                                                                             

 • fysisk og psykisk kapasitet

Integritet 

Integritet er den viktigste av alle personlige lederegenskaper. Begrepet uttrykker helhet i betydningen redelighet. I ledersammenheng dekkes begrepet av:

 • at man er seg bevisst sitt lederansvar                                                                        

 • at man opptrer ekte                                                                                                         

 • at man er redelig i alle menneskelige relasjoner

Bevisstheten innebærer at lederen har en tilstrekkelig forståelse for sin lederoppgave og dermed tar den alvorlig. Kravet om ekthet utelukker ikke at ledere kan spille roller. Men de må beherske dem på en naturlig måte. En forutsetning for god ledelse er at man opptrer troverdig. Det innebærer trygghet til å være seg selv. Redelighet bør enhver leder bringe med seg inn i lederrollen. De fleste ufullkommenheter kan aksepteres av medarbeiderne, men ikke mangelen på redelighet. Der redeligheten stanser, mister man åpenheten. Integritetsbegrepet betyr selvfølgelig ikke at man ikke kan gjøre feil, eller at man ikke kan vise hardhet eller være en god taktiker, men det betyr at man ikke bevisst bryter avtalte spilleregler mennesker imellom, formelle eller uformelle. Integritet er en forutsetning for at ledelsesprosessen skal fungere godt.

Saken fortsetter under annonsen

En leder skal være krevende, (men ikke truende)

Interesse for mennesker

Det er vanskelig å tenke seg ledere uten et positivt menneskesyn og interesse for medarbeidernes situasjon. Dette fordi en leder:     

 • lever i samspill med andre                                                                                           
 • skal oppnå mål gjennom andre                                                                                      

 • skal utvikle personlige ressurser hos andre                                                                                            

 • skal skape nødvendig trygghet og motivering hos andre

Det er ikke noe motsetningsforhold mellom det å være menneskeorientert og å være konsekvent og handlekraftig. Lederen må være troverdig også i sin interesse for andre. Og det er ikke noe motstridende i en menneskeorientert holdning og det å kunne ta upopulære avgjørelser.

Interesse for mennesker er nødvendig for å utvikle viktige lederegenskaper, som: 

 • sosiale antenner − evnen til innlevelse og forståelse for andres holdninger, følelser og handlinger                                                                                                  
 • kommunikasjon − evnen til å sende og motta informasjon og meninger på en åpen, positiv og tillitvekkende måte                                                                               

 • gruppetilhørighet − evnen til «teamorientering» og å tilpasse seg gruppenormer

Saken fortsetter under annonsen

Rollespill er ikke mulig i disse sammenhenger. En ekte interesse må ligge til grunn.

Ambisjoner

Dette er et positivt ord som dekker:                                                                              

 • ønsket om lederrollen og det ansvar som følger med                                             

 • ønsket om å oppnå resultater                                                                                             

Bare ambisiøse ledere kan styre unna middelmådighetens og selvtilfredshetens minefelt. En leder skal være krevende, (men ikke truende). Det er nødvendig hvis ressursene skal utnyttes effektivt og virksomheten utvikles. En leder må like konkurranse – aksepteres ikke konkurranse, fører det lett til middelmådighet.                                                                                                         

Ved test av nye ledere, test også ambisjonsnivået.

Fysisk og psykisk kapasitet

Saken fortsetter under annonsen

Ledelse er energi − og krever energi. Ledere har et uavbrutt ansvar for initiativ og nødvendig handling, for å holde organisasjonen på rett kurs. Det stilles krav om å takle:     

 • skiftende problemstillinger                                                                                              
 • mange oppgaver samtidig                                                                                                     

 • tidspress                                                                                                                             

 • krav fra mange hold                                                                                                        

 • konflikter                                                                                                                                    

 • løsning av komplekse problemer

Det er nærmest blitt status at leder må «jobbe mer enn andre». Det er en avsporing. Det er viktig at en leder finner en fornuftig balanse mellom sitt lederliv og andre livsoppgaver. Planlegging av egen tid, forutseende dagsorden samt det å være i riktig «beredskap» er avgjørende for å mestre dette problemet. Min faste frase er: «Ledere som behersker tiden, behersker alt».

De mange krav gjør at ledere må ha høy stresstoleranse, og har evne til å beholde humør og likevekt. Veien til målet er ofte lang og kronglete.               

Det er kun resultatene som teller.

Andre forhold

De forannevnte egenskaper er særlig viktige hos en god leder, sett i en helhet. Andre viktige forhold hos ledere som lykkes, er:     

Saken fortsetter under annonsen
 • Personlig utstråling. Evnen til å tiltrekke seg oppmerksomhet som grunnlag for å påvirke andre                                                                                                                  
 • Fornyertalent. Evnen til å se og skape nye muligheter                                                                                                                        

 • Personlig disiplin. Evnen til å arbeide systematisk og målrettet med viktige oppgaver                                                                                                                              

 • Selvinnsikt. Kjenne sine sterke og svake sider og ha mot til å vedstå seg dem

Gode ledere må nok tilfredsstille visse minimumskrav når det gjelder slike egenskaper. Ett er imidlertid sikkert, ingen leder lykkes uten å være seg selv.                                                                                      

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.