Slik som etablerte krefter nærmest har behandlet og omtalt folkeflertallsstyre som en sekulær helligdom, burde det ikke komme som den minste overraskelse at de som opplever seg utenfor etablissementet, reiser seg og krever endring i kraft av antallet de representerer, skriver J.K. Baltzersen. Her Trumptilhengere som stormer den amerikanske kongressen 6. januar 2021.

Foto

REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo/File Photo

Synspunkt

Massene og demokrati

Publisert: 21. januar 2021 kl 09.43
Oppdatert: 21. januar 2021 kl 09.56

J.K. Baltzersen er samfunnsdebattant og forfatter.

SYNSPUNKT. Magne Lerø skriver på lederplass i Dagens Perspektiv på den store amerikanske innsettelsesdagen 20. januar, om massene som trussel mot demokratiet.

Opp gjennom tidene har skepsis mot massenes egnethet til å styre og få innflydelse vært en viktig del av filosofers og tenkeres skepsis – og ofte ren motstand – mot demokrati. Dette er en viktig grunn til at vi har "filtrert" demokrati, ikke rent demokrati. Denne filtreringen består i at vi har representativt demokrati, ikke direkte demokrati; den består også i at vi har begrensninger på hva flertallet kan gjøre – i form av rettsstat, maktfordeling og rettigheter.

Vi har liberalt, representativt demokrati. Adjektivene foran ordet demokrati er viktige og bør ikke behandles som underforståtte.

Det er riktig at massenes støtte kan bane vei for at demokratiet avskaffer seg selv (frie valg), slik Hitlers vei til makten er et eksempel på, trukket frem av Lerø. Dette er noe vi selvsagt skal være på vakt mot. Viktig er også massenes trussel mot det liberale i liberalt demokrati.

Det er riktig at massenes støtte kan bane vei for at demokratiet avskaffer seg selv

Saken fortsetter under annonsen

Politikere er flinke til å holde festtaler om at «demokrati må være noe mer enn flertallsstyre», mens de i den praktiske politikken ofte gjør det de kan slippe unna med. Når mange nok oppfatter det slik, fører det til stor misnøye med det politiske etablissementet.

Tidligere tiders masse- og demokratiskepsis er blitt til «forsvar for demokratiet». Slik som etablerte krefter nærmest har behandlet og omtalt folkeflertallsstyre som en sekulær helligdom, burde det ikke komme som den minste overraskelse at de som opplever seg utenfor etablissementet, reiser seg og krever endring i kraft av antallet de representerer.

Truslene mot det liberale demokrati er reelle nok. Kanskje noe av løsningen ligger i å slutte med dobbeltkommunikasjonen med å snakke både om «hellig folkestyre» og massene som trussel mot demokrati?

Saken fortsetter under annonsen

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

 

 

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
synspunkt@dagensperspektiv.no.