Mange virksomheter mangler policy for alkoholbruk. De har ikke diskutert hva som er greit og ikke greit, hva som skal skje om noen bryter rammen og hvem som da har ansvar, skriver Elisabeth Ege i Akan.

Foto

iStock

Synspunkt

Mye å tjene på ett glass (mindre)

Publisert: 22. mars 2021 kl 08.28
Oppdatert: 22. mars 2021 kl 08.33

Elisabeth Ege er direktør i Akan kompetansesenter.

Skadelig alkoholbruk skal reduseres med ti prosent innen 2025, er målet for Regjeringens alkoholstrategi som ble presentert nylig (10.03.2021). Det er godt nytt for arbeidslivet.

Fravær, ineffektivitet og store kostnader er konsekvensen av usunn alkoholbruk for arbeidslivet. Årlig utgjør alkoholrelatert korttidsfravær i overkant av 335.000 arbeidsdager. Flere enn én av ti arbeidstagere oppgir at de har vært ineffektive på jobb dagen derpå (FHI 2016). I tillegg påløper kostnader knyttet til merarbeid, utrygghet og bekymringer blant ledere og kolleger.

Årlig utgjør alkoholrelatert korttidsfravær i overkant av 335.000 arbeidsdager

Selv om det å drikke alkohol sammen kan ha positiv effekt på arbeidsmiljøet, rammer usunn bruk av alkohol ikke bare den enkelte og dennes nærmeste, men også kollegaer og bedriften. Det ser vi av forskning, og av henvendelser vi får til vårt kompetansesenter, fra ansatte og ledere som er usikre på hva de skal gjøre.

Problem eller redning

For en del kan arbeidsplassen bli et problem med tanke på alkoholbruk. For andre kan den bli redningen. Ledere kan ha en avgjørende funksjon for å forebygge og hjelpe arbeidstakere med usunn alkoholbruk.

Saken fortsetter under annonsen

Akan kompetansesenter har siste tre år i snitt gjennomført 350 kurs per år. I 2020 mottok vi nærmere tusen henvendelser fra ansatte og ledere, hvor flertallet ba om veiledning i hvordan håndtere usunn alkoholbruk hos en kollega eller medarbeider. Vi ser noen tydelige hovedutfordringer.

Skyldes kunnskapsmangel

Vi erfarer at ledere mangler kunnskap om at ansattes alkoholinntak påvirkes av virksomhetens holdninger og alkoholkultur. De mangler kunnskap om at forebygging bør rettes mot alle ansatte og ikke bare de som sliter. Og både ledere og ansatte mangler kunnskap om at det finnes en rekke verktøy for å forebygge og håndtere alkoholproblemer, slik som gjennom Akan kompetansesenter. Vi eies av LO, NHO og staten og har nær 60 års erfaring med forebygging og håndtering av rus- og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet.

Mange virksomheter prioriterer ikke forebygging.  I en hverdag med knapphet på tid er det krevende å få ledere til å prioritere forebygging hvis problemstillingen ikke oppleves viktig. Spesielt gjelder dette for små og mellomstore virksomheter, som mangler stab- og støtteressurser. Forebygging prioriteres av mange først når virksomheten har opplevd en uønsket situasjon, eller hatt en medarbeider med alkoholutfordringer.

Mange virksomheter mangler dessuten policy for alkoholbruk. De har ikke diskutert hva som er greit og ikke greit, hva som skal skje om noen bryter rammen og hvem som da har ansvar. Mange virksomheter som har en policy, har ikke gjort den kjent for ansatte, og den får dermed ingen effekt for holdninger og alkoholkultur.

Ikke minst erfarer vi at mange ledere venter for lenge med å ta bekymringssamtaler.  Det er menneskelig å kvie seg for å ta opp vanskelige tema, men konsekvensen av å la være er for store til at ledere kan tillate seg å vente. Mens lederen kvier seg får problemet utvikle seg, med de utfordringene det har for personen selv, pårørende og arbeidsplassen. Signaleffekt ved å ikke ta samtalen er dessuten stor og negativ overfor andre ansatte, og rammer også ofte bedriftens produktivitet.

Arbeidslivets muligheter

Saken fortsetter under annonsen

Arbeidslivet er også en arena med mulighet til å ta fatt i et skadelig alkoholbruk. Ledere kan gjøre en stor forskjell, for arbeidstakere og for bedriften eller virksomheten. Akans oppfordring er:

1) Ha en tydelig policy: Sørg for å ha en tydelig policy til jobbrelatert drikking. Policyen skal bidra til sunne valg, fravær av drikkepress, trygge jobbfester og drikkekultur.

2) Ta samtalen når du er bekymret: Ta en samtale med medarbeidere de er bekymret for. Å komme tidlig inn med en samtale kan bidra til å snu en uheldig utvikling. Samtalen er et av lederens viktigste verktøy.

3) Tilby hjelp: Arbeidsplassen kan hjelpe medarbeider med problematisk bruk av alkohol, samtidig som man ivaretar virksomhetens interesser. En individuell Akan-avtale er tilbud der formålet er å hjelpe medarbeideren, sikre tett oppfølging samtidig som de beholder jobben.

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

 

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
synspunkt@dagensperspektiv.no.