NY SOM LEDER I NY KONTEKST

Publisert: 4. november 2021 kl 08.00
Oppdatert: 4. november 2021 kl 08.00

Alt du har gjort før det, handler primært om forberedelser via planlegging, evalueringer, erfaringslæring og kompetanseoppbygging. 

Møtet med en konkret lederrolle er din viktigste eksamen. Hver eneste gang. Det er der du skal omsette alle de teoriene du har i hodet, og all den erfaringen du har opparbeidet deg så langt i (arbeids)livet. Du finner fort ut at det som har fungert bra før, ikke fungerer i det hele tatt nå. Du må derfor unngå det som kalles «erfaringsfellen» for nye ledere. Ny jobb er ny kontekst, noe som betyr ny(e) medarbeidere, relasjoner, oppgaver, gruppekonstellasjoner, organisasjonskultur, arenaer, prosjekter, nærmeste overordnet, kolleger, kunder, prosedyrer osv. 

Som filosofen Heraklit har sagt det: «Du kan aldri stige ut i den samme elven to ganger». 

Alt er nytt – for deg. Du har aldri ledet de nye medarbeiderne dine før, og de har aldri hatt deg som leder. Særlig gjelder dette ledere som rykker opp og blir leder for tidligere (leder)kolleger. Du er ikke lenger en (leder)kollega, men deres nye leder, sjef og arbeidsgiver(representant). 

Som ny leder skal du uansett bekle en rolle du ikke har vært i før. Det krever at du opparbeider deg en størst mulig reell rolle- og kontekstforståelse. Du må bruke deg selv best mulig i nye relasjoner og kombinere selvforståelse og rolleforståelse på en slik måte at du gjennom kontinuerlige tilbakemeldinger (rolleevaluering) har en rolleutøvelse som gjør at alle interessenter – deg selv inkludert – er fornøyde med prosessene og resultatene.  

Enkelt sagt er ledelse å oppnå resultater gjennom eller med hjelp av andre. Derfor er du avhengig av dem rundt deg for å (etter)fylle din nye lederrolle. Du stiller ikke med blanke ark. Du overtar og arver et «bibliotek» av tanker, meninger, synspunkter, forventninger, osv knyttet til alle aspekter innen ledelse og lederskap. På individ-, gruppe-, ledelses-, organisasjons- og samfunnsnivå. Tilpasset den konkrete (nye) konteksten du skal lede i. Det betyr at alle nye ledere uansett ledernivå må være det jeg kaller «KONTEKSTSENSITIVE» og ha det jeg kaller «KONTEKSTEMPATI». 

Som ny leder uansett ledernivå er det en ting som ALDRI slår feil: du vil ikke klare deg alene og uten en plan for oppstarten. Satser du på det, så vil jeg nesten garantere deg at om du ikke mislykkes, så vil du i alle fall ikke lykkes som ny leder.  

Saken fortsetter under annonsen

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no