O’jul med din glede eller skattetrekk – julebord og gaver fra arbeidsgiver

Publisert: 19. november 2021 kl 08.44
Oppdatert: 19. november 2021 kl 10.58

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. - Det er en hyggelig tid vi går inn i, men passer ikke arbeidsgiver på skattereglene kan både julebord og gaver til ansatte koste mer enn det smaker, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

Mange virksomheter spanderer både julebord på ansatte og gir gaver. Dette er greit og utløser ingen skatteplikt for den ansatte; på visse vilkår.

– Kostnader til julebord vil være skattefritt så lenge tilstelningen er rimelig og tilbys alle eller en betydelig del av de ansatte. Skattefritaket vil også gjelde om den ansatte har med ektefelle eller samboer på julebord. Forutsetningen er at dette er «rimelig», sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: – Rimelig blir en vurdering ut fra den totale kostnaden for arbeidsgiver og hva som er vanlig i arbeidslivet. Man må også se på hvor mange tilstelninger det er totalt gjennom året. Varigheten av velferdstiltak som julebord, kan strekke seg over to overnattinger på hotell. Skatteetaten har uttalt at flere enn to helgeopphold i løpet av et år, normalt vil være skattepliktig for mottaker.

Er julebordet i Syden eller på Nordpolen greit?

– Ja, det er mulig å legge julebordet til utlandet, innenfor de samme rammene som et tilsvarende arrangement i Norge. Vi ser for eksempel at noen bedrifter velger en løsning hvor velferdstiltak kombineres med tjenestereise (fagseminar e.l.). I slike tilfeller må kravene til skattefritak for velferdstiltak og tjenestereisen vurderes hver for seg, sier Aale-Hansen: – Det er imidlertid ikke mulig for en familiebedrift å tilby julebord som skattefritt arrangement, med mindre det også er en ansatt i hel stilling, som ikke er en del av familien.

Hva med julegaver til de ansatte?

– Skattereglene åpner opp for at noen gaver i arbeidsforhold er skattefrie, men med begrensninger blant annet knyttet til beløp. Fra og med 1. januar 2021 ble årlig beløpsgrense for skattefrie gaver som gis uten spesiell anledning, eksempelvis julegave, økt til kr. 5 000 per ansatt. For at skattefritaket skal gjelde må gaven bestå av annet enn pengebeløp, presiserer Regnskap Norge-direktøren: – Også disse reglene kan være litt kompliserte å sette seg inn i. Så dersom arbeidsgiver er usikker er det nok best å konferere med en autorisert regnskapsfører. Det vil jo være litt kjedelig å gi bort en gave som utløser skatteplikt for den ansatte.

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no